Chủ tịch Quốc hội truy gắt Bộ trưởng Nội vụ về cấp hàm

Trước câu trả lời lan man của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình về cấp hàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phải nhiều lần phải nhắc lại câu hỏi và yêu cầu ông Nguyễn Thái Bình làm rõ, Trung ương làm, thì địa phương có thể làm được không?


TOP