Không bỏ lọt tội phạm, không làm oan sai người vô tội

Năm 2014, VKSND tỉnh triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đặc biệt đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời nhiều vụ trọng án được nhân dân đồng tình cao. Việc kiểm soát điều tra, xét xử các vụ án hình sự cũng như kiểm sát hoạt động tư pháp trên nhiều lĩnh vực được thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của ngành.TOP