Biệt đội săn camera lén ở Hàn Quốc

Biệt đội này tin rằng chiến dịch đã thay đổi được nhận thức của người dân Hàn Quốc và phần nào tác động tích cực tới quyền bình đẳng giới.

TOP