Tìm giải pháp phát triển du lịch 4 tỉnh Bắc miền Trung

Ngày 27/4, Ban quản lý dự án EU-ESRT (Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội) đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức hội thảo “Hỗ trợ Quản lý điểm đến 4 tỉnh Bắc miền Trung”.

4 tỉnh Bắc miền Trung liên kết phát triển du lịch

Ngày 26/02, phiên họp cấp cao Hợp tác phát triển Du lịch bốn tỉnh Bắc Miền Trung (Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình) đã diễn ra tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình nhằm thảo luận về hợp tác liên kết phát triển du lịch ở cấp vùng.

Đảng ủy Quân sự 6 tỉnh bắc Miền Trung thông qua kế hoạch xây dựng Đảng bộ năm 2016

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Kế hoạch xây dựng Đảng bộ năm 2016 của Đảng ủy Quân sự 6 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế) đều đã bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác xây dựng đảng năm 2016 được xác định trong Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Quân khu và của Tỉnh ủy các tỉnh.

TOP