Phụ nữ Lộc Hà Xây dựng gia đình hạnh phúc từ “5 không, 3 sạch”

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động (với những nội dung: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) được các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh cụ thể hoá bằng những hoạt động thiết thực, sát với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới hiện nay… Nhờ đó, vai trò của phụ nữ trong gia đình được phát huy, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội.

TOP