Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh thu được 200 tỷ đồng năm 2014 nhờ xã hội hóa

Trong quy hoạch phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, bệnh viện trú trọng phát triển toàn diện từ yếu tố con người đến kỹ thuật trong đó đặc biệt là phát triển các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, chuyên sâu; nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng chăm sóc liên tục và toàn diện; nâng cao y đức, kỹ năng giao tiếp ứng xử; tinh thần thái độ phục vụ người bệnh nhắm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe.


dong
TOP