Trong nước

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa: Lộ nhiều sai sót về xử lý vi phạm, thủ tục hành chính

Trong quá trình kiểm tra, hàng loạt các sai phạm của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa đã được cơ quan chức năng chỉ rõ. Đơn vị này cũng đã phải xin lỗi tổ chức, cá nhân vì chậm giải quyết thủ tục hành chính.

Theo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành về xử lý vi phạm hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), trong 18 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) được thực hiện từ ngày 1/1/2016 - 31/12/2017, hầu hết các biên bản đều có sự nhầm lẫn giữa người chứng kiến với đại diện tổ chức vi phạm. Cụ thể tại phần: “Với sự chứng kiến của...” lại ghi họ tên, chức vụ của đại diện tổ chức vi phạm tại Biên bản số 01/BB-VPHC ngày 21/4/2017 đối với Công ty CP tư vấn và xây dựng Đức An; Biên bản số 02/BB-VPHC ngày 3/5/2017 đối với Công ty TNHH tư vấn xây dựng 179 Thanh Hóa... Có biên bản được lập bởi thành viên đoàn thanh tra là không đúng thẩm quyền như: Biên bản số 03/BB-VPHC ngày 7/4/2016 đối với Công ty CP xây dựng và thương mại Dũng Hiền; Biên bản số 04/BB-VPHC ngày 7/4/2016 đối với Công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Thanh Hóa...

Bên cạnh đó, qua kiểm tra còn có những sai sót trong các quyết định xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) như: Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý VPHC có hiệu lực từ ngày 5/10/2017, tuy nhiên các quyết định xử phạt VPHC từ ngày 5/10/2017 trở đi đều ghi thiếu căn cứ này.

Đoàn kiểm tra liên ngành cũng chỉ ra những vi phạm như: Mô tả hành vi vi phạm không đầy đủ theo quy định của pháp luật; quyết định xử phạt không thể hiện tình tiết giảm nhẹ nhưng lại áp dụng mức thấp nhất của khung tiền phạt (vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật Xử lý VPHC). Quyết định số 11/QĐ-ĐTT ngày 14/4/2016 xử phạt VPHC 30.000.000 đồng đối với Công ty CP xây dựng và thương mại Dũng Hiền, không có tình tiết giảm nhẹ nhưng lại áp dụng mức thấp nhất của khung tiền phạt (mức phạt tiền đối với hành vi này là từ 30 - 40 triệu đồng); không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định (vi phạm quy định tại khoản 4, khoản 6 Điều 12 Luật Xử lý VPHC).

Quyết định số 08/QĐ-ĐTT ngày 5/4/2016 xử phạt VPHC 20.000.000 đồng đối với Công ty TNHH Thanh Công về hành vi “bố trí cán bộ chủ chốt, điều hành công trình không đúng với hồ sơ dự thầu”, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP: Không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP là “Buộc thực hiện đúng cam kết trong hồ sơ dự thầu và các quy định về lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng đổi với phần việc tiếp theo”.

Dù không có biên bản VPHC nhưng Trưởng đoàn Thanh tra vẫn ra quyết định XPVPHC (vi phạm quy định tại Điều 57 Luật Xử lý VPHC) như hồ sơ XPVPHC đối với Công ty TNHH XD&TM Tân Hoàng Phi (Quyết định số 13/QĐ-ĐTT ngàỵ 28/2/2017) về hành vi “nghiệm thu không đúng khối lượng thi công thực tế”.

Sở Kế hoạch - Đầu tư Thanh Hóa

Quá trình xử lý XPVPHC đối với Công ty CP taxi Bắc Trung Nam và Công ty CP đầu tư y tế Ánh Dương chưa đảm bảo quy định. Việc xử lý hành vi “giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp” phải căn cứ theo quy định tại Điều 211 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 62, Điều 63 Nghị định số 78/2015/ND-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp để thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà không phải XPVPHC theo Nghị định số 50/2016/NĐ-CP.Do vậy, việc XPVPHC đối với Công ty Bắc Trung Nam tại Quyết định số 22/QĐ-TTr ngày 29/6/2017 và Công ty Ánh Dương tại Quyết định số 23/QĐ-TTr ngày 29/6/2017 là không đúng đối tượng, không đúng hành vi và trái với nguyên tắc xử lý VPHC. Ngoài ra, hầu hết các hồ sơ XPVPHC đều không đánh bút lục theo quy định lại khoản 2 Điều 57 Luật Xử lý VPHC.

Theo Đoàn kiểm tra, đến nay các quyết định XPVPHC có sai sót nêu trên đã hết thời hạn thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ theo quy định (trừ những quyết định đang được Tòa án giải quyết theo tố tụng thì thực hiện theo bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án). Đoàn kiểm tra kiến nghị, đối với các quyết định có sai sót nêu trên, cần tiến hành xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người có thẩm quyền ban hành quyết định về xử lý VPHC có sai sót theo quy định. Đồng thời, Sở KH-ĐT phải nghiêm túc xử lý, khắc phục kịp thời những sai sót, hạn chế đối với hồ sơ và các quyết định XPVPHC nêu trên; phải quan tâm hơn nữa trong chỉ đạo, giám sát việc XPVPHC thuộc lĩnh vực mình quản lý theo đúng quy định của Luật Xử lý VPHC và các văn bản hướng dẫn chuyên ngành; tiếp tục quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ thanh tra, XPVPHC của cơ quan.

Thông tin từ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa cho biết, Sở KH-ĐT tư có 9 hồ sơ quá hạn giải quyết của năm 2018 chuyển sang năm 2019. Theo giải trình của Sở KH-ĐT, trong số 9 hồ sơ quá hạn, có 6 hồ sơ đơn vị này đã xử lý và tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết đảm bảo thời gian theo quy định. Tuy nhiên, đến hạn, UBND tỉnh vẫn chưa có kết quả để trả cho nhà đầu tư theo quy định.

Trước tình trạng chậm trễ nêu trên, Trung tâm phục vụ hành chính công Thanh Hóa đề nghị Sở KH-ĐT phải xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn, hẹn lại thời gian trả kết quả (theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 3637/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa).

Được biết, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT đã ký ban hành 9 Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả. Trong số các doanh nghiệp mà Sở KH-ĐT Thanh Hóa phải xin lỗi, có những doanh nghiệp bị chậm trả hồ sơ lên tới hơn 4 tháng như trường hợp Công ty CP Điện lực Thanh Hóa, chậm gần 4 tháng như Công ty TNHH Mạnh Đức Hùng, chậm gần 3 tháng như Công ty CP 873 xây dựng công trình giao thông…

Trong khi tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực không ngừng để cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút những dự án lớn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiềm năng thì những tồn tại của Sở KH-ĐT đang đi ngược với xu hướng này khiến người dân, doanh nghiệp rất bức xúc.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP