Giáo dục

Sinh viên được bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội cho sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp qua hình thức trực tuyến.

Theo thông báo của trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, các hoạt động sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp sẽ được thực hiện qua hình thức trực tuyến.

Theo đó, sinh viên nộp bản mềm khóa luận chính thức cho các khoa đào tạo trước ngày 09/05/2020; Khoa tổ chức bảo vệ khóa luận trực tuyến từ ngày 18/05/2020 đến ngày 22/05/2020.

Các khoa hoàn thành việc chấm điểm và gửi kết quả điểm khóa luận tốt nghiệp cho Phòng Đào tạo trước ngày 28/5/2020.

Về công tác chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp, lãnh đạo nhà trường yêu cầu phòng Đào tạo kiểm tra các điều kiện để xét tốt nghiệp của sinh viên khóa QH.2016 bao gồm việc hoàn thành số tín chỉ trong chương trình đào tạo, hoàn thành các chứng chỉ Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất...

Thông báo này áp dụng với cả chương trình đào tạo chính quy và chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép).

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đang hoành hành, trường ĐH Ngoại ngữ tiếp tục yêu cầu các khoa đào tạo và bộ môn trực thuộc Trường thực hiện hình thức dạy - học trực tuyến trong giai đoạn từ ngày 30/3/2020 đến ngày 10/5/2020 (thời điểm kết thúc Học kỳ II năm học 2019-2020).

Công tác dạy - học trực tuyến phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Nhà trường vẫn tiến hành kiểm tra thường xuyên và lấy ý kiến phản hồi của người học về việc dạy - học trực tuyến.

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP