Trong nước

Quảng Trị có Chủ tịch tỉnh mới

Hôm nay, tại phiên họp bất thường của HĐND tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Nguyễn Đức Chính, Phó bí thư tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016.

Tại kỳ họp, HĐND đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đối với ông Nguyễn Đức Cường nghỉ hưu theo chế độ.

Quảng Trị, Chủ tịch tỉnh
Ông Nguyễn Đức Chính

Ông Nguyễn Đức Chính (55 tuổi) được 100% đại biểu tán thành bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011-2016.

Phát biểu nhậm chức, ông Nguyễn Đức Chính hứa sẽ cùng với các Phó chủ tịch và ủy viên UBND tỉnh tiếp tục rà soát, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Kông Thành

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP