Trong nước

Phụ nữ Can Lộc tập huấn phòng chống, mua bán người

Nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống tội phạm và làm giảm nguy cơ tội phạm liên quan đến mua bán người, tại xã Xuân Lộc, Hội LHPN huyện vừa phối hợp với Hội LHPN tỉnh và Dự án chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi phòng ngừa buôn bán người tổ chức tập huấn về công tác phòng chống mua bán người .

Upload

Hình ảnh tập huấn

Tham gia lớp tập huấn ngoài cán bộ hội viên hội Phụ nữ xã còn có hội viên của các đoàn thể khác như đoàn thanh niên, hội nông dân…đều đã từng đi lao động hoặc có người nhà đi lao động bằng con đường hợp pháp hoặc lao động “chui” tại các nước Thái Lan, Lào…Tại đây, các học viên được phổ biến kiến thức về phòng, chống mua bán người. Cụ thể như: Tình hình về tội phạm mua bán người, công tác chỉ đạo của Đảng và Nhà nước phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống mua bán người, kế hoạch và chương trình hành động phòng chống mua bán người giai đoạn 2011 – 2015; Kỹ năng chụp hình ảnh để tố giác tội phạm.

Qua buổi tập huấn, nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về công tác phòng chống mua bán người . Đặc biệt, khi về địa phương, đơn vị công tác, mỗi học viên cần tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hành động cho mọi tầng lớp nhân dân để họ thấy được quyền lợi và nghĩa vụ, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia ./.

Anh Đức / Can Lộc

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP