Trong nước

Phó Thủ tướng: Luân chuyển công tác cán bộ có dư luận không tốt

Những cán bộ, công chức có nhiều dư luận không tốt thì cũng phải có biện phải luân chuyển hoặc thay đổi vị trí công tác – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phát biểu trong Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2015, do Bộ Tư pháp tổ chức vào ngày 4/12.

Hội nghị đã đánh giá kết quả và những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Thi hành án dân sự năm 2014; giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao kết quả, hiệu quả công tác Thi hành án dân sự năm 2015 và những năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng: Luân chuyển công tác cán bộ có dư luận không tốt - Ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Internet).

Phó Thủ tướng cho rằng các cơ quan thi hành án dân sự cả nước cơ bản đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết 37 của Quốc hội.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra yếu kém, bất cập như số việc và số tiền chưa thi hành được chuyển sang năm 2015 còn ở mức cao. Cán bộ thi hành án dân sự vi phạm kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự có xu hướng tăng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội nghị cần phân tích các nguyên nhân của thực trạng, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khắc phục hạn chế của cơ quan Thi hành án dân sự.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự; làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, quản lý cán bộ lãnh đạo các cơ quan Thi hành án dân sự.

“Cán bộ, công chức tuy chưa phát hiện được sai phạm, tiêu cực nhưng nếu có nhiều dư luận không tốt thì cũng phải có biện phải luân chuyển hoặc thay đổi vị trí công tác”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Về giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao kết quả, hiệu quả công tác Thi hành án dân sự năm 2015, Phó Thủ tướng nêu rõ, năm 2015 là năm thứ 3 công tác thi hành án dân sự thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội.

Do vậy, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan thi hành án dân sự nhanh chóng xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, trình Chính phủ ban hành.

Phó Thủ tướng đề nghị ngành cần làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết thấu tình đạt lý các khiếu nại tố cáo của nhân dân…

THÙY DƯƠNG (TỔNG HỢP)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP