Tin Hà Tĩnh

Nữ Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh Lê Thị Quỳnh Hoa là 1 trong 54 đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII vừa trúng cử

Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết số về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong số 54 đại biểu trúng cử, có đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh.

Viện trưởng Lê Thị Quỳnh Hoa (Ảnh BHT).


Trong chương trình hành động của mình, Viện trưởng Lê Thị Quỳnh Hoa khẳng định sẽ vận dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình qua 30 năm công tác trong cơ quan bảo vệ pháp luật và qua một nhiệm kỳ làm đại biểu HĐND tỉnh để thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất: Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo điều hành ngành kiểm sát Hà Tĩnh thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thứ hai: Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu HĐND, thường xuyên liên hệ và chịu sự giám sát của cử tri, tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan, đồng thời sẽ theo dõi, giám sát kết quả thực hiện của cơ quan chức năng để báo cáo với cử tri.

Thứ ba: Tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến với HĐND tỉnh trong việc xây dựng, quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng của tỉnh, trong đó, đặc biệt quan tâm đến các kế hoạch, biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật, các chủ trương về cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tiêu cực và các giải pháp về ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thứ tư: Với vai trò là người đứng đầu ngành Kiểm sát Hà Tĩnh, tôi sẽ chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp phối hợp có hiệu quả với các cơ quan liên quan trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đảm bảo môi trường sống an toàn cho nhân dân.

Đề cao trách nhiệm của ngành Kiểm sát trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đảm bảo việc truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Giám sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của các cơ quan chức năng trong giải quyết các vụ việc liên quan đến lĩnh vực dân sự, hành chính, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tư pháp ở địa phương, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Tác giả: Bùi Tiến

Nguồn tin: Báo BVPL

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP