Video

Người đàn ông bẻ khóa, ăn cắp xe bán tải trong đêm ở Hà Nội

Người đàn ông lợi dụng thời cơ bẻ khóa, ăn cắp chiếc xe bán tải ở Hà Nội. Trong quá trình bẻ khóa, người đàn ông đã dùng đủ mọi cách để bẻ khóa thành công.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP