Trong nước

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng đánh giá cao những nỗ lực của MTTQ các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân thời gian qua. Đặc biệt, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần vui tươi, phấn khởi và gắn kết, thể hiện lòng tin yêu Đảng, Bác Hồ thực sự đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; khích lệ khí thể thi đua sôi nổi thực hiện các phong trào yêu nước trong các cộng đồng dân cư.

Nhân Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng 17/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng cùng lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy đã đến tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng đề nghị MTTQ tỉnh, các tổ chức, cơ quan trực thuộc tiếp tục phát huy truyền thống 84 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tiếp tục động viên, tập hợp quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trước mắt, quyết tâm hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2014, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII đã đề ra, đồng thời chuẩn bị hành trang tốt nhất cho Đại hội Đảng toàn tỉnh lần thứ XVIII sắp tới.

UBMTTQ các cấp cũng phải nâng cao vai trò, vị thế, cùng với công tác vận động, cần triển khai tốt các nội dung theo Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị về chức năng tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Biện Nhung

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP