Trong nước

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI thành công tốt đẹp,

Chiều nay (13/7) ngày làm việc thứ 3, cũng là ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, nghe Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu và họp phiên bế mạc.

* Thông qua 9 Nghị quyết quan trọng


Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh nhận được 14 câu hỏi chất vấn. Tại phiên chất vấn tại hội trường, ĐB HĐND tỉnh đã nêu các câu hỏi về một số nội dung mà cử tri và nhân dân tỉnh nhà đặc biệt quan tâm như: nguyên nhân và giải pháp về tình hình thiếu việc làm; những vấn đề liên quan đến các dự án kinh tế lớn đang triển khai tại Khu kinh tế Vũng Áng; tình hình, kết quả huy động, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ đời sống cho người dân bị thu hồi đất; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản…


Tại phiên chất vấn, UBND tỉnh đã phân công các sở, ngành liên quan trả lời các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Nhìn chung, nội dung trả lời chất vấn của đại diện các ngành cơ bản đáp ứng yêu cầu, đi thẳng vào vấn đề. Tuy nhiên, phiên chất vấn cũng đã “nóng” lên về một số nội dung mà đại biểu HĐND, cử tri và nhân dân quan tâm.

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI thành công tốt đẹp,

GS. Nguyễn Văn Đính – Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh nêu câu hỏi chất vấn

Đặc biệt là các chất vấn Giám đốc Sở LĐTB&XH về các vấn đề dạy nghề, tạo việc làm, thu hút nhân tài, cung cấp nguồn nhân lực và công tác quản lý lao động, sử dụng lao động; công tác quản lý, sử dụng lao động; kết luận thanh tra tại công ty Nibelc có nhiều sai phạm, trách nhiệm thuộc về ai và xử lý như thế nào?. Chất vấn Giám đốc Sở TN&MT về các vấn đề công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, việc rà soát, xử lý các mỏ được cấp không đưa vào khai thác, khai thác không đúng mục đích và trách nhiệm xử lý… Lãnh đạo các sở được phân công trả lời chất vấn đã nghiêm túc nhận trách nhiệm, hứa trước HĐND tỉnh và cử tri sớm có giải pháp giải quyết thấu đáo, dứt điểm.


Trong thời gian diễn ra kỳ họp, có 18 ý kiến cử tri gửi đến HĐND tỉnh. Các ý kiến đã được tập hợp, xem xét và đưa vào chương trình hoạt động của HĐND trong thời gian tới.


Tiếp tục chương trình của ngày làm việc thứ 3, HĐND tỉnh dành thời gian nghe Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự phát biểu và tiếp thu các vấn đề đặt ra tại phiên chất vấn.


Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm vẫn đạt kết quả khá; nông nghiệp được mùa toàn diện cả về năng suất lẫn sản lượng, thu ngân sách đạt khá; hầu hết các chương trình, dự án trọng điểm đảm bảo tiến độ…


Có được kết quả đó là nhờ chủ trương sát đúng, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; việc tổ chức thực hiện quyết liệt, khá đồng bộ của UBND tỉnh, đặc biệt là có sự đồng thuận cao trong xã hội.

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI thành công tốt đẹp,

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự phát biểu, tiếp thu các vấn đề đặt ra tại phiên chất vấn

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, phân tích rõ các nguyên nhân và các biện pháp tập trung khắc phục. Những vấn đề mà các đại biểu chất vấn, ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp, UBND tỉnh tiếp thu, sẽ chỉ đạo các cấp, ngành liên quan tập trung giải quyết trên tinh thần kiên quyết xử lý những tập thể, cá nhân sai phạm theo đúng trình tự và các quy định pháp luật.


Để hoàn thành và vượt các mục tiêu 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh nêu lên một số giải pháp trọng tâm trong tổ chức thực hiện như: huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để tổ chức thực hiện tốt chỉ tiêu thu ngân sách; tập trung hoàn chỉnh xây dựng và điều chỉnh quy hoạch KT-XH, quy hoạch ngành, vùng, liên vùng từ tỉnh đến cơ sở và quy hoạch chi tiết; khai thác, tận dụng tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.


Bên cạnh đó, phải kịp thời cụ thể hóa các Nghị quyết, Đề án được HĐND tỉnh thông qua; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, chương trình trọng điểm làm nền tảng thúc đẩy phát triển KT-XH, tái cấu trúc kinh tế; tập trung tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp, tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân… Đồng thời, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đảm bảo QP-AN, trong đó cần tiếp tục truy quét, tấn công hiệu quả các loại tội phạm…


Sau phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh, HĐND tỉnh tiến hành họp phiên bế mạc với việc lần lượt thông qua 9 Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2013; Nghị quyết về việc thông qua Đề án phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án “Hoàn thành đo vẽ bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”; Nghị quyết về việc thông qua Đề án bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết về việc thông qua Đề án “Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 – 2020”; Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu; Nghị quyết bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.


Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI thành công tốt đẹp,

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới và trách nhiệm cao của quý vị đại biểu, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành nội dung, ch­ương trình đề ra…


Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình được quy định theo Nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã tập trung vào những nhóm vấn đề mà các vị đại biểu và cử tri quan tâm; việc trả lời chất vấn và giải trình thẳng thắn, cụ thể, rõ ràng. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tổ chức thực hiện tốt các giải pháp đã nêu.


HĐND tỉnh đánh giá cao trách nhiệm và tâm huyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị hữu quan; các đại biểu HĐND tỉnh đã nghiên cứu, xem xét để có các ý kiến thảo luận tâm huyết, thẳng thắn và chất lượng.


Sau kỳ họp, trên cơ sở các Nghị quyết của HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh kịp thời cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch, quyết định; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, quyết tâm cao nhất hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013.Nhóm PV Nội chính

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP