Trong nước

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh: Đáp ứng sự mong đợi của cử tri!

– Thưa bà, qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước thềm kỳ họp cho thấy, người dân rất quan tâm và kỳ vọng vào những chủ trương và quyết sách tại kỳ họp lần này. Bà có thể cho biết những vấn đề đang được nhân dân quan tâm nhiều nhất?

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 18 – 20/12/2014 với nhiều nội dung quan trọng. PV Báo Hà Tĩnh phỏng vấn bà Nguyễn Thị Nữ Y – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh về những nội dung đang thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Thực hiện Kế hoạch số 22, 23 của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp thứ 11 và tổ chức cho các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, trong các ngày từ 24 – 27/11/2014, toàn tỉnh đã tổ chức 37 cuộc tiếp xúc cử tri tại 12 huyện, thị, thành phố với hơn 4.200 lượt cử tri tham gia và hơn 400 lượt ý kiến phát biểu. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng tiếp thu, đối thoại, giải trình kịp thời. Qua tổng hợp sơ bộ, có trên 18 nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, nội chính và cải cách hành chính; các chương trình, dự án trọng điểm.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh: Đáp ứng sự mong đợi của cử tri!

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y trả lời phỏng vấn Báo Hà Tĩnh

Tại kỳ họp này, cử tri tiếp tục quan tâm đến chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là việc huy động nguồn lực, các cơ chế, chính sách, tiến độ thực hiện; lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các chính sách kích cầu, hỗ trợ nông dân sản xuất; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường; đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các công trình phục vụ dân sinh và sản xuất; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và giải quyết việc làm cho con em sau khi tốt nghiệp…

– Xin bà thông tin về những nội dung trọng tâm mà kỳ họp sẽ xem xét, quyết định?

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI sẽ đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác năm 2014, xác định những giải pháp chủ yếu cần tập trung trong năm 2015 – năm cuối thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 2010-2015 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

Đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu KT-XH, QPAN; công tác đầu tư phát triển; thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014; quyết định nhiệm vụ phát triển KT-XH, dự toán phân bổ thu, chi ngân sách năm 2015; quyết định tổng biên chế hành chính – sự nghiệp năm 2015; giá đất năm 2015; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Đánh giá hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2014. Xem xét việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11.

Tập trung thảo luận và quyết định những nội dung quan trọng, đáp ứng yêu cầu về phát triển KT-XH, như: thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2015 và danh mục dự án xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; sửa đổi, bổ sung mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2015; sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí và phương án thu phí đầu tư hạ tầng KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND các cấp tỉnh Hà Tĩnh…

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và một số nội dung quan trọng khác.

Cử tri quan tâm đến tiến độ, chất lượng Dự án nâng cấp đê La Giang

Cử tri Đức Dũng (Đức Thọ) đề nghị có các giải pháp khả thi đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các hạng mục Dự án nâng cấp đê La Giang

– Đây là kỳ họp thứ 2 HĐND các cấp lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu. Bà có thể cho biết cụ thể hơn về nội dung đang được dư luận xã hội và cử tri tỉnh nhà quan tâm này?

Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc; đồng thời là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Để việc lấy phiếu tín nhiệm được thực chất và hiệu quả hơn, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, thay thế Nghị quyết 35/2012/QH13 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015. Trong khi chờ nghị quyết có hiệu lực thi hành, theo chỉ đạo của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc lấy phiếu tín nhiệm lần thứ 2 vẫn được tiếp tục vào kỳ họp HĐND các cấp cuối năm 2014 và theo các quy trình, thủ tục quy định tại Nghị quyết 35/2012/QH13.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có một số văn bản hướng dẫn cụ thể hơn về đối tượng thuộc diện HĐND lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm và quy định một số điểm mới về việc cung cấp thông tin cá nhân người được lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó, đợt lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm lần này chỉ tiến hành đối với những người giữ các chức vụ do HĐND bầu từ tháng 12/2013 trở về trước. Những người được lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo kê khai tài sản theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Nhìn chung, dư luận xã hội và cử tri toàn tỉnh đang rất quan tâm theo dõi kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp lần này.

Theo chương trình kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian thỏa đáng cho việc thảo luận và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công bố công khai, đầy đủ, chính xác, kịp thời tại kỳ họp và trên các phương tiện thông tin đại chúng để công luận, cử tri và nhân dân tỉnh nhà theo dõi, giám sát.

Nhóm P.V Kinh tế/baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP