Giáo dục - Đào tạo

Bộ Nội vụ yêu cầu sớm giải quyết vụ giáo viên Kỳ Anh mất việc

Thứ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu địa phương này cần chú ý quan tâm đến việc thực hiện chính sách đối với với con em gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, những người tình nguyện làm việc ở vùng sâu, vùng xa; những người đã có thời gian dài công hiến trong ngành giáo dục mà đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Sau khi trực tiếp về kiểm tra và nghe báo cáo, giải trình của Hà Nội và Hà Tĩnh về việc cắt hợp đồng hàng trăm giáo viên, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã có công văn yêu cầu hai địa phương khẩn trương thực hiện một số giải pháp để giải quyết vụ việc.
Với UBND tỉnh Hà Tĩnh, công văn yêu cầu UBND tỉnh cần khẩn trương chỉ đạo tổ chức cuộc họp do Ủy ban nhân dân huyện (hoặc Thị xã) Kỳ Anh chủ trì, để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng và giải quyết các yêu cầu của các giáo viên đã bị chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

hatinh24h
Thứ trưởng Bộ Nội vụ – Trần Anh Tuấn gặp gỡ các giao viên bị cắt hợp đồng lao động (Ảnh: Dân việt)
 
Văn bản số 5013/BNV-CCVC chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh về việc giải quyết  các kiến nghị của giáo viên tại huyện Kỳ Anh và Thị xã Kỳ Anh. (ảnh Tầm Nhìn).

Tỉnh Hà Tĩnh cũng cần chỉ đạo UBND huyện Kỳ Anh và UBND thị xã Kỳ Anh tổ chức ngay việc tuyển dụng viên chức theo đúng quy định của pháp luật và tạo điều kiện để số giáo viên đã bị chấm dứt hợp đồng sớm được tham gia dự tuyển.

Tiến hành kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến các sai phạm trong tuyển dụng, ký hợp đồng, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với đội ngũ giáo viên. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đã được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng viên chức – trong đó có đội ngũ giáo viên – thực hiện thường xuyên việc tuyển dụng viên chức theo quy định của pháp luật, không để có biên chế nhưng không tổ chức tuyển dụng mà chỉ ký hợp đồng lao động.

Nói chung, không thực hiện ký hợp đồng lao động để làm các công việc chuyên môn, chỉ thực hiện việc ký hợp đồng lao động trong các trường hợp cần thiết, trước mắt, nhưng sau đó phải tổ chức kỳ tuyển dụng ngay.

Bên cạnh đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức đối với các cơ quan, tổ chức đã được phân cấp hoặc ủy quyền. Tiếp tục triển khai các giải pháp để phòng, chống tiêu cực trong tuyển dụng đối với công chức, viên chức.

Văn Chung / VNN

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP