Trong nước

Kiểm tra tình trạng giết mổ gia súc trên địa bàn thị xã Kỳ Anh

Vào lúc 2 giờ 30 phút sáng nay ( 24-8)Đ/c Chủ tịch UBND Thị Nguyễn Quốc Hà đã trực tiếp đi kiểm tra việc chấp hành giết mổ gia súc của một số  kinh doanh buôn bán thịt gia súc trên địa bàn phường Sông Trí và xã Kỳ Hưng. Cùng đi có các ngành chức năng

Đ/c Chủ tịch UBND Thị và đoàn đã bất ngờ có mặt tại gia đình Anh Nguyễn Văn Quế, Tổ dân phố Hưng Hoà Phường Sông Trí. Qua kiểm tra đột xuất đoàn đã bắt quả tang anh Quế đang giết mổ bò tại nhà. Trong lúc đó UBND thị  đã có văn bản yêu cầu các hộ buôn bán giết mổ gia súc phải được đưa về địa điểm giết mổ tập trung  tại lò mỗ ở tổ Dân phố 2 phường Sông Trí, để nhằm quản lý chất lượng thịt trước khi  đến với người tiều dùng, cũng như đảm bảo vệ sinh mội trường.. .

Được biết anh Quê làm nghề giết mổ bò đã lâu, mặc dù đã được các ngành chức năng nhắc nhở nhiều lần, thậm chí đã lập biên bản xử phát những vần không chấp hành

Đ/c Chủ tịch UBND Thị và đoàn Kiểm tra tại nhà anh Nguyễn Văn Quế, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Sông Trí , lúc 2 giờ 30 phút

Tiếp đến Đ/c chủ tịch và đoàn đã trực tiếp đến kiểm tra tại nhà anh  Thông ở tổ dân phố Hưng Thịnh, tại thời điểm kiểm tra lúc 3 giờ sáng công việc mổ lợn của anh cơ bản đã được hoàn tất, đang ra thít để đưa đi tiêu thụ. Qua kiểm tra thực tế lợn giết mổ tài lò mổ tập trung được cơ quan chức năng đóng dấu kiểm dịch chỉ một con, nhưng trong  đó số lượng thịt tại nhà lên đến 3 con, như vậy có 2 con không qua đóng dấu kiểm dịch an toàn thực phẩm của cơ quan chức năng.

Kiểm tra tại nhà anh Thông, ở Tổ dân phố Hựng Thịnh, phường Sông Trí

          Qua kiểm tra 2 chủ hộ giết mổ nói trên đều có những bịên bạch và đưa ra nhiều lý do này lý do khác để trốn tránh, Tai đây Đ/c Chủ tịch UBND Thị đề nghị các ngành chức nặng lập biển bản xử lý nghiêm đối với các hộ giết mổ gia súc vị phạm không chấp hành qui định giết mổ gia súc gia cẩm của UBND thị, kiểm tra chất lượng thịt trước khi ra thị trường, nếu không có dấu kiểm dịch không được cho  bán ra thị trường, đồng thời tiến hành ký cảm kết nêu tải phạm thì xử lý nghiêm theo qua định.

Đ/c Chủ tịch UBND thị, trực tiếp kiểm tra tại hộ anh Nguyễn Sỹ Lan, thôn Trần Phú, xã Kỳ Hưng lúc 3 giờ 30 phút ngày 24-8

Rời địa bàn phường Sông Trí cũng ngay trong đêm. Đ/c chủ tịch UBND Thị và các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra tại địa bàn xã Kỳ Hưng.Qua kiểm tra tại gia đình anh Nguyễn Sỹ Lan ở thôn Trần Phú. Cũng một trong những hộ chuyên môn làm nghề buôn bán thịt lợn. Tại đây đoàn đã phát hiện anh Lan đã mổ 4 con lợn tài nhà đang chuẩn bị đưa đi tiêu thu,Điều dáng nọi ngoài việc không chấp hành giết mổ đúng qui định, thì toàn bộ số thịt lợn này đều không rõ nguồn gốc và không qua kiểm dịch… Đ/c chủ tịch UBND Thị yêu cầu Chủ tịch xã Kỳ Hưng có bịên pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp không chấp hành.

Lò giết mổ tập trung tại Tổ dân phố 2, phường Sông Trí, lúc 3 giờ 45 phút

Được biết hiện nay tại lò giết mổ tập trung ở tổ Dân phố 2 phường Sống Trí qui hoạch giết mổ trên 100 con ngày đêm, những chỉ có khoản 30 đến 40 con ngày đêm. Như vậy việc không đưa gia súc ra giết mổ tập trung không phải là quả tải mà các hộ này đều có hành vị trốn tránh để tranh nộp thuế. Đặc biệt trốn tránh việc kiểm dịch  an toàn thực phẩm trước khi đưa ra thị trường. Đây là một việc làm còi thường sức khẻo của nhân dân./.

Hồng Chúng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP