Tin Hà Tĩnh

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm với Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Tĩnh

Tại Kỳ họp 11, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Hà Tĩnh đã xem xét kết quả giám sát Chi ủy, đồng chí Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng và một số tập thể, cá nhân tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhận thấy: Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ của Chi ủy và đồng chí Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm.

Ảnh minh họa

Chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), công tác quản lý tài chính, tài sản tại đơn vị còn nhiều thiếu sót, một số việc có dấu hiệu vi phạm.

UBKT Tỉnh ủy quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh và một số tập thể, cá nhân về một số nội dung.

Đồng thời yêu cầu Chi ủy, Chi bộ, các tập thể, cá nhân liên quan kiểm điểm nghiêm túc, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về UBKT Tỉnh ủy.

Tác giả: Trâm Anh

Nguồn tin: Báo Công Luận

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP