Trong nước

Khẩn trương hoàn thiện các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh

 

Sáng 30/11, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành liên quan về kết quả triển khai các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI. Dự buổi giao ban có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Hồng Lĩnh.
hatin24h
Tại buổi giao ban, các đơn vị liên quan đã báo cáo kết quả triển khai các nội dung cho kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI như: Báo cáo tình hình KT-XH, QP – AN năm 2015, mục tiêu giải pháp năm 2016; báo cáo đánh giá tình hình đầu tư phát triển 2015 và nhiệm vụ 2016; tình hình dự toán ngân sách năm 2015, dự kiến phân bổ dự toán ngân sách năm 2016.v.v.Thảo luận tại buổi giao ban, các đại biểu đều cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu, giải pháp trong Báo cáo KT-XH, QP – AN năm 2015, mục tiêu giải pháp năm 2016. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh thêm những giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện thắng lợi các bước đột phá, các chỉ tiêu đề ra trong năm 2016. Cùng với việc chú trọng những giải pháp tăng thu ngân sách; quản lý tốt các nguồn thu, cần cân đối việc chi ngân sách đảm bảo, đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực ưu tiên như phát triển sản xuất, an sinh xã hội, phát triển doanh nghiệp vừa, nhỏ.v.v.

Giám đốc Sở Tài chính đóng góp ý kiến vào Báo cáo Kinh tế – xã hội năm 2015

Các đại biểu cũng đã tập trung góp ý vào các báo cáo, đề án, tờ trình để trình lên kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm và nhiều nội dung quan trọng khác…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn ghi nhận sự nổ lực của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ cho kỳ họp HĐND tỉnh. Những kết quả về KT-XH mà Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua là cơ sở, tiền đề để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, cũng đặt ra không ít thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc đồng bộ và quyết tâm chính trị cao nhất với những giải pháp cụ thể, thiết thực.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Cần đảm bảo các báo cáo chuẩn về số liệu, có các giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra

Về các báo cáo trình tại kỳ họp HĐND tỉnh, đặc biệt báo cáo KT-XH năm 2015, mục tiêu nhiệm vụ năm 2016 cần gắn với văn kiện đại hội Đảng và chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Trong đó, cần đảm bảo chuẩn về số liệu, ngắn gọn, rõ ràng và cân đối giữa các phần. Đặc biệt, có các giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra, chú trọng giải pháp tăng thu ngân sách, giảm hộ nghèo… Cần cân nhắc kỹ các chính sách mới để có kế hoạch cân đối trong dự toán thu chi ngân sách.

Các sở, ban ngành, đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, đề án, tờ trình đảm bảo yêu cầu để trình HĐND tỉnh.

Hà Vân/ HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP