Tin Hà Tĩnh

Khai man hồ sơ để hưởng chế độ trợ cấp thanh niên xung phong

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định số 725/QĐ-UBND về việc đình chỉ chế độ ưu đãi và chi trả hàng tháng chế độ trợ cấp thanh niên xung phong đối với bà Trần Thị Long, sinh năm 1950, quê quán xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), trú quán xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Lý do là bà Long không tham gia thanh niên xung phong nhưng vẫn khai man hồ sơ để được hưởng chế độ trợ cấp thanh niên xung phong. Sau khi phát hiện sự gian dối nói trên, UBND huyện Nghi Xuân đã có báo cáo và đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh đình chỉ chế độ trợ cấp hàng tháng; đồng thời đề nghị Tỉnh đoàn, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo thu hồi Kỷ niệm chương Thanh niên xung phong đối với bà Trần Thị Long.

Ngoài việc ra quyết định đình chỉ chế độ ưu đãi và chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng đối với bà Trần Thị Long, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã hủy bỏ Quyết định số 2310-QĐ/UB ngày 17/12/2004 về việc trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đối với bà Trần Thị Long.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao UBND huyện Nghi Xuân chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với UBND xã Xuân Giang thu hồi số tiền thưởng sai chế độ từ ngày hưởng đến ngày 30/11/2017, hoàn nộp ngân sách Nhà nước theo quy định, bao gồm: Tiền trợ cấp 1 lần là 1.500.000 đồng; tiền trợ cấp hàng tháng, từ tháng 12/2004 đến hết tháng 11/2017 là 15.660.000 đồng. Tổng cộng số tiền phải thu hồi là 17.160.000 đồng.

Tác giả: Phan Quân

Nguồn tin: TTXVN

  Từ khóa: Khai man hồ sơ , hồ sơ
1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP