Trong nước

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6 – HĐND thị xã Hồng Lĩnh khóa V

Sáng ngày (22/7), HĐND thị xã Hồng Lĩnh khóa V khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6 để đánh giá tình hình phát triển KT-XH, QP-AN, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2013 và bàn,

quyết định nhiều nội dung quan trọng khác; đặc biệt đây là kỳ họp đầu tiên, HĐND thị xã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức danh do HĐND thị xã bầu.

Trong phiên khai mạc, sau khi nghe Chủ tịch HĐND thị xã, HĐND thị xã nghe đại diện lãnh đạo UBND thị xã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2013; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách và đầu tư XDCB và tờ trình, các đề án trình kỳ họp HĐND thị xã. Sáu tháng đầu năm 2013, thị xã Hồng Lĩnh triển khai nhiệm vụ trong điều kiện kinh tế thế giới tiếp tục suy giảm, kinh tế trong nước phục hồi chậm, Chính phủ cắt giảm đầu tư công, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; tình hình dịch bệnh cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp v.v.. Nhưng được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các sở, ban, ngành cấp Tỉnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể; sự cố gắng của các ngành, doanh nghiệp và nhân dân, nên kinh tế – xã hội thị xã tiếp tục ổn định, phát triển. Tổng giá trị sản xuất tăng 5,83% so với cùng kỳ, đạt 38,33% kế hoạch năm. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt được một số kết quả nổi bật; cơ cấu mùa vụ có sự chuyển đổi tích cực. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý tài nguyên môi trường và giải phóng mặt bằng tiếp tục được chỉ đạo triển khai tích cực. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 26,781 tỷ đồng, đạt 32,4% kế hoạch tỉnh giao, bằng 26,1% kế hoạch HĐND thị xã giao, tăng 57% so với cùng kỳ. Văn hoá – xã hội có nhiều khởi sắc, chất lượng dạy và học được nâng cao; chính sách xã hội, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính, công tác cán bộ được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án thực hiện khá tốt. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững. Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2013 là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội của cả năm 2013 và những năm tiếp theo.

Đ/c Nguyễn Văn Hải – PCT UBND thị xã đọc tờ trình xin thông qua quy định về quy chế quản lý đô thị
Bà Hoàng Thị Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo kỳ họp
Theo chương trình nghị sự của kỳ họp, trong sáng nay, HĐND thị xã tiếp tục nghe báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND thị xã; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND. Đặc biệt, tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Thị Cẩm Tú – Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu trên địa bàn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh khóa XVI.Chiều nay, Kỳ họp nghe phát biểu của đại diện Ủy ban MTTQ thị xã và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến kỳ họp thứ 6 – HĐND thị xã khóa V và tiến hành thảo luận tổ.Kỳ họp thứ 6 – Hội đồng nhân dân thị xã khóa V sẽ tiến hành trong 2,5 ngày, theo chương trình nghị sự, sáng mai 23/7, HĐND thị xã sẽ thảo luận tại hội trường, tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn.Website Hồng Lĩnh sẽ tiếp tục thông tin các diễn biến tiếp theo của kỳ họp./. HỒNG HẠNH

Hồng Lĩnh

  Từ khóa: trọng thể , Kỳ Hợp
1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP