Kinh tế

IPO thành công, Mitraco Hà Tĩnh trở thành công ty đại chúng

Sáng 28/11/ 2013, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco).

IPO thành công, Mitraco Hà Tĩnh trở thành công ty đại chúng
Hội đồng đấu giá kiểm tra niêm phong hòm phiếu…

Tổng vốn điều lệ của Mitraco Hà Tĩnh là 1.320 tỷ đồng, trong đó: cổ phần nhà nước chiếm 83%, cổ phần của cổ đông chiến lược chiếm 12%, cổ phần ưu đãi cho người lao động chiếm 0,75% và tổng số lượng cổ phần đưa ra IPO là 5.612.900 cổ phần, chiếm 4,25% vốn điều lệ, giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.

Đã có 765 nhà đầu tư đăng ký đấu giá với tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua là 1.940.800 cổ phần. Kết thúc phiên đấu giá, tổng khối lượng cổ phần bán được 1.940.800 cổ phần, đạt 34.6% tổng khối lượng cổ phần chào bán, tương đương 19 tỷ 408 triệu đồng. Mức giá bình quân 10.000 đồng/cổ phần.

IPO thành công, Mitraco Hà Tĩnh trở thành công ty đại chúng
… và làm việc tại Sàn giao dịch

Ông Dương Tất Thắng – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh cho biết, việc IPO của Mitraco được thực hiện theo lộ trình sắp xếp đổi mới DNNN, trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh. Ngay sau khi IPO thành công, Tổng Công ty sẽ tập trung hoàn thành thủ tục để chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp cổ phần, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, nhân sự phù hợp với mô hình mới, tìm kiếm đối tác chiến lược; thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty đã được phê duyệt.

Huy Thảo  (BHT)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP