Trong nước

Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Lộc Hà lần thứ II

Nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020; chiều ngày 11/5/2015, Ủy ban nhân dân huyện long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II, giai đoạn 2010 – 2015. Văn nghệ chào mừng Tham dự Hội nghị, ở tỉnh có đồng chí Từ Văn Diện – Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Phó Trưởng ban thi đua – khen thưởng tỉnh, đ/c Giám đốc Sở VHTT&DL, lãnh đạo Sở Nội vụ; ở huyện có các đ/c Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện, UVBTV Huyện ủy, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp của huyện, lãnh đạo UBND các xã và 169 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015 đã chỉ ra những thành quả quan trọng đã đạt được, qua 5 năm triển khai, phát động các phong trào thi đua yêu nước, đa số các ngành, các cấp, các khối thi đua đã bám sát kế hoạch phát triển kinh tế của huyện, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, từ đó vận động, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên toàn huyện tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Qua các phong trào thi đua nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, lập nhiều thành tích xuất sắc trên từng lĩnh vực. Đ/c Từ Văn Diện – Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Phó Trưởng ban thi đua – khen thưởng tỉnh, đ/c Bùi Đức Hạnh Giám đốc Sở VHTT&DL trao Cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua (Nhân dân và cán bộ xã Thạch Châu) 5 năm qua, nền kinh tế huyện duy trì tốc độ tăng trưởng khá, các ngành sản xuất phát triển ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 18,90%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng (từ 40,27% năm 2010 lên 43% năm 2014) và dịch vụ (từ 26,50% năm 2010 lên 28,39% năm 2014), giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp (giảm từ 32,22% năm 2010 xuống còn 28,70% năm 2014; thu nhập bình quân đầu người tăng, năm 2014 đạt 21,5 triệu đồng/năm (năm 2010 10,5 triệu đồng). Các phong trào thi đua phát triển kinh tế như “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, “Sản xuất tốt, chăn nuôi giỏi”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được triển khai sâu rộng. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. Đến năm 2015 trên địa bàn có 45 làng văn hoá, 80% gia đình văn hoá, 27% gia đình thể thao; có 6 di tích xếp hạng cấp Quốc gia, 40 di tích cấp tỉnh. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, thông tin, tuyên truyền cơ sở đã phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương; chất lượng công tác khám, chữa bệnh được nâng cao. Quốc phòng được cũng cố tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân được cải thiện nâng lên rõ rệt. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới… Đ/c Trương Thanh Huyền – Bí Thư Huyện ủy, đ/c Lê Trung Phước – Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân điển hình tiến tiến giai đoạn 2010 – 2015 Với những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, toàn huyện đã có 03 tập thể và 07 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba; có 03 tập thể và 15 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 06 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, 13 cá nhân đạt Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, tặng Bằng khen cho 85 tập thể và cá nhân. Ngoài ra, còn có nhiều tập thể, cá nhân, được các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND huyện tặng Bằng khen, Giấy khen.. Đảng bộ huyện 5 năm liên tục được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu xếp tốp đầu cấp tỉnh; chính quyền vững mạnh toàn diện được UBND tỉnh 02 lần liên tục tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể luôn được được cấp trên đánh giá cao, trong đó Uỷ ban MTTQ huyện là đơn vị đã được Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương lao động hang ba và Băng khen. Đây là những phần thưởng khẳng định các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trong năm năm qua. Đ/c Trần Xuân Lương – Phó Bí Thư Huyện ủy, đ/c Lê Quang Huệ – Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến giai đoạn 2010 – 2015 Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, giai đoạn 2015 – 2020, huyện xác định phương hướng của phong trào thi đua yêu nước là “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và kế hoạch xây dựng nông thông mới” với những nhiệm vụ trọng tâm: Phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết ưu tiên một số mũi đột phá về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch, dịch vụ thương mại và công nghiệp – TTCN; gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa – xã hội, tạo sự chuyển biến toàn diện về văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt trên 21%. Đến năm 2020, có cơ cấu nền kinh tế: nông, lâm nghiệp, thủy sản: 25 – 27%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng: 35 – 37%; thương mại, dịch vụ: 37 – 39%; thu nhập bình quân đầu người trên 55 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng 12 – 15%/năm đến năm 2020 đạt 150 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5%; tỷ lệ sinh trên 02 con giảm còn 16,0%; trên 70% làng văn hoá, 85% gia đình văn hoá, 35% gia đình thể thao; xây dựng 100% trường đạt chuẩn Quốc gia; 100% xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 – 2020; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 50%, 35% lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ lao động qua đào tạo 70%; giải quyết việc làm cho 10.000 lao động. Giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Phấn đấu đến năm 2020 huyện nhà có 7 – 9 xã hoàn thành Chương mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tại Hội nghị, đã tổ chức công bố quyết định và trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 17 tập thể và 152 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điển hình tiên tiến 5 năm, giai đoạn 2010 – 2015./. Văn Hoàng/ Lộc Hà

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP