Video

Hàng nghìn người từ vùng dịch đang vào Hà Tĩnh.

Hàng nghìn người từ vùng dịch miền Nam về quê tránh dịch đang vào địa phận Hà Tĩnh.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP