Giáo dục

Hà Tĩnh: Vì sao chưa cấp phép dạy thêm, học thêm trên toàn tỉnh?

Ngày 24/9, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh có văn bản số 1650/SGDĐT-GDPT về việc thực hện Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về dạy thêm, học thêm.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ BGDĐT vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về cấp phép dạy thêm học thêm.


Trước đó, ngày 26/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT Công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ BGDĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ GD&ĐT chưa có vă bản hướng dẫn cụ thể về cấp phép dạy thêm học thêm, vì vậy Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đề nghị các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh chưa làm hồ sơ xin cấp phép dạy thêm học thêm; các phòng GD&ĐT chưa cấp phép dạy thêm, học thêm năm học 2019 - 2020.

Được biết, năm 2012 đến nay, việc dạy thêm học thêm được thực hiện theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Thông tư quy định về dạy thêm, học thêm có thu tiền bao gồm: điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục tổ chức dạy thêm, học thêm; hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Đầu mỗi năm học, các trường phổ thông xây dựng hồ sơ xin cấp phép dạy thêm, học thêm, trên cơ sở đó sở GD&ĐT và các phòng GD&ĐT thực hiện việc cấp giấy phép dạy thêm, học thêm cho những đơn vị này.

Tác giả: Đình Sơn

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP