Trong nước

Hà Tĩnh thông báo danh sách người phát ngôn trên địa bàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh vừa ký văn bản thông báo danh sách người phát ngôn trên địa bàn tỉnh tới các cơ quan báo chí địa phương; văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trung ương ở Hà Tĩnh.

hatinh24h

PV các cơ quan báo chí tác nghiệp tại Dự án Rau – củ – quả Thạch Văn (Thạch Hà)

Theo đó, có 56 người phát ngôn đại diện cho 56 sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã sẽ cung cấp thông tin chính thống cho báo chí. Kèm theo họ tên người phát ngôn, danh sách cung cấp đầy đủ chức danh, số điện thoại, địa chỉ email để các cơ quan báo chí tiện liên lạc.

ha tinh thong bao danh sach nguoi phat ngon tren dia ban

ha tinh thong bao danh sach nguoi phat ngon tren dia ban

ha tinh thong bao danh sach nguoi phat ngon tren dia ban

ha tinh thong bao danh sach nguoi phat ngon tren dia ban

Để thực hiện tốt Quy chế phát ngôn, cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí, UBND tỉnh yêu cầu người phát ngôn các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động nắm bắt thông tin đối với các vấn đề, sự kiện diễn ra trên địa bàn để phát ngôn, cung cấp thông tin; kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng phản hồi, xử lý thông tin trên báo chí;

Phóng viên các cơ quan báo chí trong quá trình tác nghiệp, khai thác thông tin liên hệ với người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị liên quan để được cung cấp thông tin chính thức theo quy định.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã có sự thay đổi người phát ngôn thì phải kịp thời thông báo về Sở TT&TT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét thay thế theo quy định.

H.X

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP