Trong nước

Hà Tĩnh: Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trên địa bàn

Trong 6 tháng đầu năm 2015, KT-XH Hà Tĩnh tiếp tục có bước tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2014: Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 27,56% so với cùng kỳ năm 2014; thu ngân sách ước đạt 7.700 tỷ đồng, tăng 88%. Trong đó, thu nội địa ước đạt 4.200 tỷ; tổng số vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 46.000 tỷ đồng, tăng 54% so cùng kỳ 2014. Các lĩnh vực sản xuất có nhiều bước đột phá, tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Chương trình MTQG xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, toàn tỉnh có 26 xã đạt chuẩn NTM, 11 xã đạt từ 13-18 tiêu chí, 171 xã đạt từ 7-12 tiêu chí, 23 xã đạt 5-6 tiêu chí. Dự kiến đến 30/6 tới đây không còn xã dưới 7 tiêu chí.

Sáng 16/6, UBND tỉnh làm việc với thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị, thành phố thông qua báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2015 và soát xét nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14 -HĐND tỉnh khóa XVI. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì.

Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại – dịch vụ tiếp tục có những chuyển biến tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; cải cách hành chính có bước đột phá về cắt giảm thủ tục và thời gian. Các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cấp, ngành, địa phương. Theo đó, ngoài các nhóm giải pháp chủ yếu, các đơn vị cần vào cuộc một cách quyệt liệt, xây dựng giải pháp cụ thể đối với các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; hình thành chuỗi liên kết sản xuất; nhân rộng các mô hình quy mô vừa và nhỏ có hiệu quả. Bên cạnh đó, phải nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch và các vùng kinh tế trọng điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Các địa phương, đơn vị tập trung cho công tác thu ngân sách, có các biện pháp chống thất thu, phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho các địa phương, đơn vị tập trung cho công tác thu ngân sách, có các biện pháp chống thất thu, phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cùng với đó là nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường nhiệm vụ QP-AN, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước mắt, tập trung triển khai các giải pháp cấp thiết cho nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng, phòng chống hạn, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trọng điểm, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM. Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Báo cáo KT-XH 6 tháng đầu năm 2015 để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 14 sắp tới.

Tuệ Trang/ HTTV

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP