Trong nước

Hà Tĩnh: Quyết tâm giữ vững các mục tiêu KT-XH, QP-AN

Sáng nay (13/6), UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, đánh giá công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp.

Quyết tâm giữ vững các mục tiêu KT-XH, QP-AN
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: “Các sở, ngành tiếp thu nghiêm túc các ý kiến tại cuộc họp, phối hợp với văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh các báo cáo một cách chính xác, trung thực trình HĐND tỉnh vào ngày 25/6.

Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, KT-XH trên địa bàn tiếp tục phát triển tích cực, QP-AN được giữ vững. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt kết quả cao và toàn diện; một số sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực đã có bước phát triển nhanh về quy mô, số lượng. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được cả hệ thống chính trị chỉ đạo quyết liệt, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và đạt kết quả cao hơn. Công tác quản lý thị trường được rà soát, chấn chỉnh kịp thời, việc bình ổn giá, đưa hàng Việt về nông thôn và vùng sâu, vùng xa được triển khai đồng bộ, không để xẩy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa và tăng giá đột biến…

Hoạt động tín dụng ngân hàngtiếp tục được thực hiện có hiệu quả, các giải pháp huy động vốn để mở rộng cho vay, đầu tư, đáp ứng nhu cầu sản xuất – kinh doanh trên địa bàn, nhất là đối với các chương trình, dự án kinh tế trọng điểm.

Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, giáo dục mũi nhọn phát triển và đạt kết quả khá. Các cơ sở đào tạo nghề tiếp tục tập trung đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Tỉnh cũng đã triển khai đồng bộ các chính sách về giảm nghèo. Hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chỉ còn 10,70%, với 39.117 hộ (giảm 160 hộ), 13,84% hộ cận nghèo với 50.586 hộ (giảm 409 hộ). TTATXH, QP-AN được chủ động duy trì. Đến nay các doanh nghiệp, dự án đầu tư tại KKT Vũng Áng đã ổn định và trở lại hoạt động trở lại bình thường.

Tại buổi làm việc, đa phần các đại biểu cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm còn gặp phải một số hạn chế Đặc biệt, ở nhiều địa phương còn xảy ra tình trạng kinh doanh, cung ứng giống lúa kém chất lượng, việc xuống giống chưa chặt chẽ; xây dựng, phê duyệt phương án giao đất, giao rừng gắn với cấp giấy CNQSDĐ lâm nghiệp tại một số huyện còn chậm; việc chỉ đạo xây dựng NTM ở một số địa phương chưa thực sự sâu sát, sáng tạo, kết quả đạt được còn thấp; thu hút các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu… Các đại biểu cũng đồng thời tập trung phân tích, thảo luận một số giải pháp trong thời gian tới; đề nghị văn phòng UBND tỉnh bổ sung, hoàn thiện các báo cáo trình hội đồng, trong đó cần đánh giá rõ tình hình ANTT ở KKT Vũng Áng.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự biểu dương các sở, ngành, đơn vị đã có nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm. Phân tích những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đề nghị cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết tâm giữ vững các mục tiêu phát triển KT-XH, QP-AN đã đề ra từ đầu năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự nhấn mạnh, trong thời gian tới, các ngành, đơn vị cần đảm bảo tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; triển khai đồng bộ 5 đề án của UBND tỉnh; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng NTM gắn với phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, khép kín quy trình sản xuất từ chế biến đến tiêu thụ; cải cách thủ tục hành chính ở các lĩnh vực thuế, ngân hàng..; tiếp tục huy động nguồn vốn đầu tư cho các mục tiêu KT-XH; tăng cường xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, giữ vững ANTT, đảm bảo ATGT.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đề nghị các sở, ngành tiếp thu nghiêm túc các ý kiến tại cuộc họp, phối hợp với văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh các báo cáo một cách chính xác, trung thực trình HĐND tỉnh vào ngày 25/6.

Tổng sản phẩm trong tỉnh GDP 6 tháng đầu năm 2014 (theo giá so sánh 2010) tăng 12,07% so với cùng kỳ năm 2013 (cao nhất so với các tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ), trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,73%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,63%, khu vực dịch vụ tăng 18,65%.

Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp (theo giá so sánh) 6 tháng đầu năm ước đạt 5.667 tỷ đồng, tăng 3,73% so với cùng kỳ năm 2013; tổng diện tích gieo trồng vụ xuân đạt 97.884 ha, tăng 1.039 ha, tổng sản lượng lương thực đạt đạt 32,9 vạn tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ 2013.

Giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng đạt 2.929,61 tỷ đồng, dự kiến 6 tháng đầu năm đạt 3.796,2 tỷ đồng đạt 40% kế hoạch năm, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ 5 tháng tăng 19,73% so với cùng kỳ, dự kiến 6 tháng tăng 21,56% so với cùng kỳ năm 2013.

Thu ngân sách 6 tháng ước đạt 4.057 tỷ đồng, bằng 57% kế hoạch HDND tỉnh giao.

Thành Chung- Mai Thủy/ Baohatinh.vn

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP