Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh phấn đấu thành tỉnh khá năm 2030

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX đặt ra các chỉ tiêu tới năm 2025, tầm nhìn 2030. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX chính thức khai mạc sáng 15/10 với sự tham gia của 347 đại biểu. Đại hội xác định mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm, định hướng những năm tới với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.

Chủ đề của Đại hội là Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Hà Tĩnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng - an ninh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Ông Phạm Minh Chính (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (bìa phải), thay mặt Bộ Chính trị đến dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có ông Nguyễn Sinh Hùng (giữa) nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội.

Nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phạm Thế Duyệt.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu.

Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng bản Hồ Kiên đại diện cho bà con dân tộc Chứt cùng nhiều cán bộ xuất sắc dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, Hà Tĩnh đặt ra mục tiêu trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo. Đông thời trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ, cải thiện toàn diện đời sống nhân dân.

Ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, cho biết Đại hội có nhiệm vụ quan trọng phải tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, trong đó khẳng định những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020, nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, yếu kém, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm.

“Hà Tĩnh đặt mục tiêu trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ... Đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ; phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước”, ông Sơn nói.

Một số chỉ tiêu phát triển quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025:

Về kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10%.

- Thu ngân sách đến năm 2025 đạt trên 28.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 16.000 tỷ đồng.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 220.000 tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu trên 2 tỷ USD.

- GRDP bình quân đầu người trên 110 triệu đồng.

- Thành lập mới trên 1.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả mỗi năm.

- Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Đô thị hóa trên 40%.

Về văn hóa - xã hội

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 1,5%/năm.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 80%.

- Giải quyết việc làm mới cho trên 20.000 người/năm.

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 95%.

- Có 11,5 bác sỹ/1 vạn dân; trên 28 giường bệnh/1 vạn dân.

- Tốc độ đổi mới công nghệ trên 20%/năm.

- Tối thiểu 80% thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được tiếp nhận và thụ lý.

- Tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa đạt trên 92%; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 69%; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 70%; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 60%.

Về môi trường:

- Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 98%.

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó nước đạt tiêu chuẩn đạt trên 72%.

- Tỷ lệ che phủ rừng trên 52%.

- Tỷ lệ chất thải rắn được phân loại, thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn trên 80%.

Định hướng đến năm 2030:

- Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 trên 8,5%; tính chung cả giai đoạn 2021-2030 đạt 9,7%/năm.

- GRDP bình quân đầu người trên 220 triệu đồng/năm.

- Dự kiến vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 khoảng 352.000 tỷ đồng.

- Hình thành thành phố phía bắc và phía nam của tỉnh.

Tác giả: Phạm Trường - Báo Hà Tĩnh

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP