Trong nước

Hà Tĩnh nâng cao kỹ năng hoạt động cho các CLB TGPL

Trên địa bàn Hà Tĩnh đã thành lập được 43 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý (CLB TGPL), trong đó nhiều nhất là huyện Vũ Quang với 11 CLB, ít nhất là huyện Thạch Hà có 1 CLB, các huyện, thành phố khác có từ 2 đến 5 CLB.

Riêng thị xã Hồng Lĩnh và huyện Can Lộc chưa triển khai thành lập được CLB nào.


CLB TGPL là một hình thức hoạt động TGPL cộng đồng. CLB TGPL được lập ra để tạo điều kiện cho người được TGPL ở địa phương tham gia sinh hoạt, trao đổi vướng mắc pháp luật của họ với nhau nhằm tăng cường khả năng tự giải quyết hoặc hỗ trợ giải quyết vướng mắc thông qua tư vấn pháp luật, giúp đỡ kiến thức pháp luật để hỗ trợ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người được TGPL.


Tổ chức và hoạt động của CLB thực hiện theo Điều lệ mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. CLB chịu sự quản lý nhà nước của UBND cấp xã và do Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định thành lập, phê duyệt thành viên Ban Chủ nhiệm và Điều lệ hoạt động. Hoạt động của CLB được điều hành thông qua Ban Chủ nhiệm và sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm TGPL nhà nước (hoặc Chi nhánh của Trung tâm) và Phòng Tư pháp.


Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các CLB TGPL trong toàn tỉnh, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm TGPL tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các Ban Chủ nhiệm triển khai sinh hoạt, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng tổ chức sinh hoạt, kỹ năng thực hiện TGPL cho Ban Chủ nhiệm và thành viên của các CLB trên địa bàn tỉnh. Bằng mọi biện pháp để tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc hỗ trợ pháp lý cho người nghèo thực hiện quyền được tiếp cận với pháp luật và công lý ở ngay tại địa bàn cơ sở. Các CLB TGPL cũng là địa điểm trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, đồng thời là địa chỉ giúp tháo gỡ, giải tỏa những vướng mắc của người dân về pháp luật.


Việc nâng cao kỹ năng nghiệp vụ sinh hoạt CLB TGPL cũng sẽ giúp cán bộ cơ sở hiểu rõ hơn, hiểu nhiều hơn các quy định của pháp luật thông qua việc vận dụng, áp dụng cụ thể vào từng vụ việc liên quan đến đời sống hàng ngày của người dân và công tác quản lý của chính quyền cơ sở, từ đó có thái độ, nhận thức đúng để lựa chọn hành vi ứng xử của mình phù hợp với pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, góp phần hạn chế các khiếu kiện, khiếu nại do không hiểu biết pháp luật của người dân .


Lê Thị Hạnh Lý

PLVN

  Từ khóa: kỹ năng
1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP