Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh cho phép mở dịch vụ karaoke, quán bar ở địa bàn cấp độ dịch từ 1-3

Các hoạt động, dịch vụ karaoke, vũ trường, các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh được hoạt động, hoạt động hạn chế ở những địa bàn cấp độ dịch từ 1-3.

Ngày 18/3/2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Hà Tĩnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới


Theo đó, các hoạt động, dịch vụ như karaoke, vũ trường, các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng trên địa bàn toàn tỉnh được hoạt động, hoạt động hạn chế hoặc ngừng hoạt động tùy theo cấp độ dịch tương ứng trên địa bàn xã, phường, thị trấn được đánh giá ở cấp 1, cấp 2, cấp 3 hoặc cấp 4 thực hiện theo Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hà Tĩnh cho phép mở dịch vụ karaoke, quán bar ở địa bàn cấp độ dịch từ 1-3.


UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đánh giá chính xác cấp độ dịch hàng tuần và đánh giá đột xuất khi có thay đổi theo quy định tại Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế; định kỳ báo cáo kết quả đánh giá cấp độ dịch hàng tuần và báo cáo ngay khi có thay đổi cấp độ dịch trên địa bàn về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (qua Sở Y tế). Tăng cường đôn đốc, kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi.

Giao Sở Y tế kịp thời cập nhật, thông báo cấp độ dịch ở phạm vi cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh để áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Tác giả: Nguyễn Sơn

Nguồn tin: suckhoedoisong.vn

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP