Trong nước

Hà Tĩnh: 5 tháng đầu năm sai phạm trên 18 tỷ đồng

Chiều 6/6, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh về kết quả công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng 5 tháng đầu năm 2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã tới dự.

Kết quả 5 tháng đầu năm toàn ngành thanh tra đã kết thúc 42 trong tổng số 68 cuộc thanh tra tại 486 đơn vị, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh và cá nhân.


hatinh24hTrong đó Thanh tra hành chính 15 cuộc; Thanh tra chuyên ngành 27 cuộc. Tổng giá trị sai phạm phát hiện qua thanh tra là 18 tỷ 821 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 6 tỷ đồng; xử lý khác: 12 tỷ 814 triệu đồng. Xử phạt hành chính 163 trường hợp với số tiền 1 tỷ 160 triệu đồng, thu hồi 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị cấp ủy đảng xem xét kỷ luật đảng đối với 4 đảng viên.

Trong 5 tháng đầu năm 2016 số lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo tại trụ sở cơ quan nhà nước là 1.690 lượt người; số đơn tiếp nhận là 898; có 122 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cơ quan hành chính với tỉ lệ giải quyết đạt trên 90%.

Bên cạnh đó, ngành cũng thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước đối với công tác phòng chống tham nhũng; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường kiểm tra trách nhiệm và thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Trên cơ sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo; xử lý các vụ việc khởi kiện hành chính có tính chất phức tạp, đông người; quan tâm bố trí thêm nhân lực, kinh phí cho Thanh tra tỉnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi làm việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơncho rằng để hạn chế đơn thư khiếu nại tố cáo thì việc đầu tiên là phải thực hiện tốt công tác tiếp dân. Trong đó việc tiếp thu, trả lời một số kiến nghị, đề xuất và các giải pháp cần được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Trước mắt, yêu cầu Thanh tra tỉnh sớm giải quyết những vụ việc còn tồn đọng, những việc mới phát sinh, không để đơn thư tồn đọng, khiếu kiện vượt cấp kéo dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơncũng thông tin nhanh về tình hình, kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh trong giai đoạn hiện nay cũng như những khó khăn, thuận lợi và định hướng phát triển trong thời gian tới để ngành Thanh tra chủ động xây dựng kế hoạch, giải quyết tốt các nhiệm vụ đặt ra, góp phần ổn định tình hình chính trị của địa phương.

 Trường Biên

  Từ khóa: 5 tháng , đầu năm , sai phạm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP