Trong nước

Hà Nội: 70.000 doanh nghiệp đang hoạt động chưa chịu tham gia BHXH

Theo UBND TP Hà Nội, thành phố còn khoảng 70.000 doanh nghiệp, với hơn 410.000 lao động có kê khai thuế nhưng chưa tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), và gần 70% lực lượng lao động chưa tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)…

Rất nhiều doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, khiến quyền lợi của hàng trăm nghìn người lao động bị ảnh hưởng

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đề án “Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn thành phố”, có hiệu lực thi hành từ ngày 5-6-2019.

Theo UBND TP Hà Nội, tính đến hết năm 2018, toàn thành phố có khoảng 80.000 doanh nghiệp đã tham gia BHXH bắt buộc với hơn 1,6 triệu lao động, tuy nhiên, vẫn còn khoảng 20% số người thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc vẫn chưa tham gia.


Dữ liệu từ Cục Thuế Hà Nội cho thấy, Hà Nội vẫn còn tới 70.000 doanh nghiệp, với hơn 410.000 lao động có kê khai thuế nhưng chưa tham gia BHXH.

Cùng đó, vẫn còn tới gần 70% lực lượng lao động chưa tham gia bảo BHTN, trong đó gần 60% là lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Riêng số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chiếm tỷ lệ rất thấp. Tính đến hết năm 2018, toàn thành phố mới có hơn 22.600 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 0,5% lực lượng lao động…

Trong khi đó, báo cáo từ BHXH Thành phố Hà Nội cho thấy, còn khá nhiều đơn vị sử dụng lao động trốn đóng, không tham gia BHXH, BHTN cho người lao động, nợ đóng BHXH, BHTN.

Nhiều doanh nghiệp đã tham gia BHXH nhưng kê khai số người lao động tham gia BHXH, BHTN ít hơn thực tế, hoặc chỉ ký hợp đồng lao động thời vụ với người lao động để “lách luật” nhằm trốn đóng BHXH…

Trước thực trạng trên, Đề án “Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội” do Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý ký ban hành đặt mục tiêu:

Năm 2019, tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc và tỷ lệ lao động tham gia BHTN đạt 90% số người thuộc diện tham gia. Tốc độ gia tăng BHXH tự nguyện đạt 30%;

Phấn đấu đến năm 2021, có 40% số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, có 33% lực lượng lao động tham gia BHTN.

Tác giả: Duy Tiến

Nguồn tin: Báo An ninh thủ đô

  Từ khóa: BHXH , Hà Nội , tham gia

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP