Trong nước

Giao quyền thẩm định, phê duyệt giá đất cho các địa phương

Sáng 13/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương để bàn và thống nhất một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản.

Về nội dung ủy quyền xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá đất, theo ý kiến của các ngành và lãnh đạo các địa phương thì: Để thực hiện việc phân cấp, phân quyền, thuận tiện trong tác nghiệp điều hành, rút ngắn thời gian… những dự án có quy mô, mức đầu tư lớn thì cấp tỉnh sẽ thẩm định phê duyệt giá đất. Những dự án quy mô nhỏ, cấp huyện, thị sẽ chủ trì thực hiện.

Sau khi bàn bạc, thống nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cho rằng: Việc ủy quyền xây dựng thẩm định, phê duyệt giá đất cho địa phương là cần thiết, và phù hợp với thực tiễn. Những dự án lớn, tỉnh sẽ đảm nhận để có sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao. Những dự án nhỏ, địa phương phải có trách nhiệm thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Việc ủy quyền xây dựng thẩm định, phê duyệt giá đất cho địa phương là cần thiết, và phù hợp với thực tiễn

Về nội dung quy định điều chỉnh hệ số giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh, theo Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thì hệ số giá đất hiện nay là phù hợp với thị trường, phù hợp với thực tiễn, nên việc điều chỉnh là không cần thiết. Nội dung này được các ngành, các địa phương đồng tình thống nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Trên cơ sở các nội dung được bàn bạc, thống nhất, các ngành, các địa phương cần tuân thủ để thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các địa phương cần tăng cường công tác quản lý nhà nước để làm tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Nam Trung

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP