Kinh tế

Giá sữa thay đổi 5%, thương nhân phải thông báo giá

Dự thảo Thông tư Quy định về đăng ký, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến.

Theo dự thảo này, thương nhân sản xuất, nhập khẩu sữa và thực phẩm chức năng phải thông báo mức giá đến cơ quan chức năng có thẩm quyền khi điều chỉnh tăng, giảm giá hàng hóa, dịch vụ trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó.
Thương nhân gửi thông báo này đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận Văn bản kê khai giá theo phân cấp.

Trường hợp cộng dồn các lần điều chỉnh tăng, giảm giá liên tục theo hình thức gửi thông báo mức giá trên mà vượt mức 5% so với mức giá đã kê khai liền kề trước, thương nhân phải thực hiện kê khai giá theo quy định.

Trong trường hợp văn bản kê khai giá của doanh nghiệp có nội dung chưa rõ hoặc cần phải giải trình về các yếu tố hình thành giá tăng hoặc giảm làm cho mức giá kê khai tăng hoặc giảm, thương nhân phải giải trình.

Sau 3 lần giải trình nhưng thương nhân chưa đáp ứng yêu cầu, cơ quan tiếp nhận văn bản có văn bản yêu cầu thương nhân mua, bán hàng hóa, dịch vụ theo mức giá trước khi thực hiện kê khai giá.

Định kỳ vào ngày 1-7 hàng năm, Bộ Công Thương sẽ có báo cáo rà soát danh sách tổ chức, cá nhân đăng ký giá.

Dự kiến Thông tư này sẽ được ban hành trong năm 2017.

Hà Linh

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP