Trong nước

Dồn sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH năm 2015

Kết luận buổi giao ban, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo đảm bảo yêu cầu đề ra. Trong đó, về dự thảo báo cáo tình hình KT-XH năm 2015 và nhiệm vụ, phương hướng năm 2016 cần bổ sung các chỉ tiêu, số liệu cụ thể; phân tích rõ kết quả đạt được trong năm 2015 để định hướng các chỉ tiêu năm 2016 có tính khả thi cao.

Sáng 16/11, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Hồng Lĩnh cùng dự.
Tại buổi giao ban, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đã báo cáo các văn bản dự thảo phục vụ cho công tác tiếp xúc cử tri và phục vụ họp BTV Tỉnh ủy sắp tới như: Báo cáo đánh giá tình hình KT-XH năm 2015, phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp năm 2016; báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 và dự kiến kế hoạch năm 2016; kế hoạch đầu tư trung hạn năm 2016 – 2020; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2015 và dự toán thu chi ngân sách năm 2016. Đặc biệt, triển khai các nội dung cụ thể chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI sắp tới.Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các văn bản dự thảo, đặc biệt là dự thảo báo cáo tình hình KT-XH năm 2015, nhiệm vụ và giải pháp năm 2016. Theo các đại biểu, năm 2015, nhiều chỉ tiêu đạt cao so với cùng kỳ năm 2014. Kinh tế phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng đạt 23,8%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 287.000 tỷ đồng… Trên cơ sở những kết quả đạt được, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất giải pháp để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu dự kiến trong năm 2016.

ht24h
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Các sở, ngành, địa phương dồn sức cao thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH năm 2015; tiếp tục triển khai các hoạt động kỷ niệm 250 năm Ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới – Đại thi hào Nguyễn Du

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các chỉ tiêu về KT-XH năm 2016 chính là mục tiêu chính trị, là tiền đề để tỉnh ta thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra. Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cần huy động mọi nguồn lực với những giải pháp cụ thể để hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra. Cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đặc biệt cần bám sát vào chương trình hoạt động toàn khóa; chuẩn bị tốt nội dung cho kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

Trước mắt, các sở, ngành, địa phương dồn sức cao thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH năm 2015; tập trung cho công tác thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách nội địa đến cuối năm 2105 đạt trên 7.000 tỷ đồng; chú trọng sản xuất nông nghiệp; đẩy nhanh chương trình xây dựng NTM; tiếp tục triển khai các hoạt động kỷ niệm 250 năm Ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới – Đại thi hào Nguyễn Du; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Hà Vân/HTTV

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP