Trong nước

Doanh nghiệp cần phát huy vai trò chủ đạo trong tái cơ cấu DNNN

Chiều 17/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện – Trưởng BCĐ Đổi mới, quản lý và phát triển doanh nghiệp chủ trì họp nghe báo cáo công tác quản lý, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và rà soát việc thực hiện Đề án tái cơ cấu DNNN.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2012-2015, toàn tỉnh đã thực hiện cổ phần hóa 4/5 doanh nghiệp (DN) theo kế hoạch gồm: Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hồng Lĩnh và Công ty TNHH Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh. Riêng Công ty TNHH MTV Đăng kiểm Hà Tĩnh dự kiến sẽ tiến hành cổ phần hóa trong quý II/2015.

Doanh nghiệp cần phát huy vai trò chủ đạo trong tái cơ cấu DNNN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Bản thân các DN, đơn vị phải xác định vai trò chủ đạo của mình trong đề án tái cơ cấu, trên cơ sở nội tại DN để có những phương hướng thực hiện phù hợp.

Sau khi cổ phần hóa, các DN có nhiều loại hình sở hữu, phát huy vai trò làm chủ và tăng cường sự giám sát của cổ đông, người lao động đối với DN; cơ bản bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, DN, nhà đầu tư và người lao động. Công tác giám sát, kiểm tra DNNN cũng được thực hiện theo các nội dung cụ thể về tài chính, hiệu quả hoạt động, trong quản lý và sử dụng lao động và trong công tác cán bộ.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các DN cũng đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện tái cơ cấu DNNN của đơn vị, đồng thời tập trung phân tích những khó khăn và đề xuất những kiến nghị cần giải quyết trong thời gian tới. Trong đó, đại biểu nêu việc các DN khi thực hiện bán cổ phần không có nhà đầu tư chiến lược; một số DN kinh doanh thua lỗ, không có kế hoạch kinh doanh cụ thể, không có lợi nhuận, chi trả tiền lương cho lao động không đảm bảo; tình trạng DN tuyển dụng và sử dụng lao động vượt định mức cho phép, chưa căn cứ vào quy chế hoạt động SXKD của đơn vị…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện ghi nhận việc thực hiện Đề án tái cơ cấu DNNN của một số DN trong tỉnh. Các DN sau khi sắp xếp, chuyển đổi, cổ phần hóa đã phát huy được vai trò nòng cốt trong hoạt động SXKD, tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước…

Doanh nghiệp cần phát huy vai trò chủ đạo trong tái cơ cấu DNNN

Lãnh đạo Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh: Tổng Công ty đã hoàn thành cổ phần hóa theo mô hình công ty cổ phần từ 3/2014. Sau khi cổ phần, ngoài những thuận lợi nhất định trong phát triển SXKD, DN vẫn chưa mời gọi được cổ đông chiến lược để tham gia vốn điều lệ, thiếu hụt vốn tự có để cân đối cho các dự án…

Tuy nhiên, so với yêu cầu, việc triển khai thực hiện đề án vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt, một số đơn vị có doanh thu và lợi nhuận giảm sau cổ phần hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bản thân các DN, đơn vị phải xác định vai trò chủ đạo của mình trong đề án tái cơ cấu, trên cơ sở nội tại DN để có những phương hướng thực hiện phù hợp. Cần tập huấn, trang bị thêm các nội dung liên quan đến tái cơ cấu DN để nâng cao nhận thức cho các cá nhân, tổ chức. Áp dụng đổi mới công tác quản trị, ứng dụng CNTT vào điều hành để đảm bảo quản lý, vận hành hiệu quả…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cần tiếp tục cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh (tháng 5/2015); Công ty TNHH MTV Đăng kiểm Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch cổ phần trong quý II/2015. Riêng Công ty Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh, Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn, Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A xem xét lại kế hoạch, chủ động hơn để triển khai trong thời gian tới.

Các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát theo lĩnh vực, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả.

Thành Chung /Báo Hà Tĩnh

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP