Trong nước

Đoàn kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với, Đảng ủy Công an tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI);


Chỉ thị 30 – CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII); Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 15/4/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI); Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 04/11/2008; Kết luận 05-KL/TU, ngày 25/5/2011; Chỉ thị 20-CTTU, ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Dự và chỉ đạo buổi làm việc có đồng chí Đinh Xuân Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Về phía Công an tỉnh có Đồng chí Nguyễn Thanh Tân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ và đại diện các phòng chức năng liên quan.


Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Sau hơn 1 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhờ làm tốt công tác kiểm điểm và tập trung chỉ đạo, lãnh đạo việc khắc phục, sữa chữa những tồn tại, khuyết điểm, sau kiểm điểm; lực lượng công an tỉnh đã có những chuyển biến rõ rệt trên tất cả các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, các mặt công tác Công an góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên đã chăm lo rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, xây dựng lối sống văn hóa, học tập nâng cao trình độ; yêu ngành, yêu nghề, chấp hành nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều lệnh CAND; tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, các quy định của chính quyền địa phương nơi cư trú; ý thức trách nhiệm trong công việc, trong chấp hành mệnh lệnh, quy trình, chế độ, chương trình công tác cũng như hiệu quả công việc ngày càng được nâng lên..


Đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong những năm qua đã được tăng cường chỉ đạo gắn với với việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) và các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ANTT, phòng ngừa tiêu cực, quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa công an và nhân dân, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND…Trong thời gian qua, bộ Công an tỉnh tiếp tục gắn kết việc thực hiên Chỉ thị 03 của Bộ Chính tri; Chỉ thị 35, Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 33, Quyết định 31của UBND tỉnh về việc xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc cưới, việc tang và lễ hội với cuộc vận động CAND chấp hành nghiêm Điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ“; phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”; “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Đảng bộ Công an tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện việc học tập, thực hiện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách khoa học. Đồng thời, chỉ đạo các các cấp uỷ cơ sở thực hiện tốt việc học tập và làm theo, đề ra các khẩu hiệu hành động cụ thể như: “ Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, “ Thi đua làm nhiều việc tốt vì nhân dân”, “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy- Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì An ninh tổ quốc”…phù hợp với đặc thù của từng lực lượng. Chú trọng, tăng cường công tác giáo dục nâng cao tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân cho CBCS…

Đ/c Đặng Quốc Vinh phát biểu chỉ đạo buổi làm việc


Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Quốc Vinh, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá cao Đảng ủy, BTV Công an tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI). Sau khi thực hiện việc kiểm điểm đã có kế hoạch, chương trình khắc phục khuyết điểm, qua kiểm điểm đã có những chuyển biến tích cực, các sai phạm giảm, hình ảnh người công an trong nhân dân ngày càng tốt lên. Công tác cán bộ từng bước được khắc phục … Đồng chí Đặng Quốc Vinh đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Thường vụ Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát lại các nội dung đã được chỉ ra sau kiểm điểm, nhất là tập trung lãnh đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm. Xây dựng kế hoạch khắc phục hiệu quả, tránh tình trạng nể nang, né tránh. Rà soát, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tăng cường phòng ngừa sai phạm của CBCS, đảng viên. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng… Duy trì và đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo phong trào rộng khắp trong các địa phương, đơn vị góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Sỹ Quý – PX15

Công An Hà Tĩnh

  Từ khóa: Đảng ủy , Công an tỉnh
1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP