Trong nước

Đoàn công tác của Tỉnh: Kiểm tra công tác PCTT- TKCN tại Hương Khê

Sáng ngày 9/6/2016 đoàn kiểm tra phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tỉnh do đồng chí Lê Viết Hồng – Giám đốc Sở Tư Pháp dẫn đầu đã kiểm tra tại huyện Hương khê.Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Việt PCT UBND huyện và các phòng ban liên quan.

        Qua kiểm tra tại các công trình thủy lợi trọng điểm thuộc xã Hương Trạch và vùng hạ du Nhà máy thủy điện Hố Hô và làm việc với Huyện, đoàn kiểm tra Tỉnh đánh giá cao công tác triển khai PCTT-TKCN năm 2016 của Huyện Hương Khê. Theo đó, Huyện đã kiện toàn lại Ban Chỉ huy PCTT- TKCN các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; rà soát các công trình hồ đập trọng điểm trên địa bàn và xây dựng các phương án phòng ngừa với bão mạnh, siêu bão. Tiến hành xây dựng đề án sản xuất vụ hè thu theo hướng đưa giống ngắn ngày vào sản xuất nhằm tránh thiên tai, bão lụt. Đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn đảm bảo tiến độ, chất lượng; kiểm tra việc bảo vệ các tuyến đê, kè, an toàn hồ đập và sơ tán dân khi có sự cố xẩy ra. Chủ động phương án “4 tại chỗ” và kiểm tra ký hợp đồng vật tư, phương tiện, công tác chuẩn bị các điều kiện về hậu cần của các địa phương, đơn vị. Đến nay, 22 xã, Thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Huyện cũng đã xây dựng các phương án và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ PCTT-TKCN năm 2016. Tại buổi làm việc Huyện Hương khê đề nghị với Tỉnh tạo điều kiện hổ trợ về kinh phí để khắc phục một số công trình trọng điểm như: Khóa kè sông ngàn sâu xã Phúc Trạch, Đường dân sinh kè sông Ngàn sâu xã Lộc Yên, Đập Bắc xã Phú Gia, Cầu trọt xã Gia Phố, Đập Trùng Trứa xã Hương Trạch và mua mới 05 thuyền gắn máy công suất 18CV cho 5 xã vùng trọng điểm v.v.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Viết Hồng – Giám đốc Sở Tư Pháp  phó đoàn công tác của Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đánh giá cao công tác chủ động triển khai PCTT-TKCN của Huyện Hương Khê . Thời gian tới, địa phương cần hoàn thiện kế hoạch, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các ngành; đồng thời, nâng cao ý thức về công tác phòng chống bão lụt của Nhân dân; rà soát kỹ hệ thống công trình hồ đập và phân công trách nhiệm cho các địa phương, đơn vị, đồng thời có kế hoạch khắc phục các công trình hồ, đập xuống cấp nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm nay.
Minh Xuân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP