Trong nước

‘Để địa phương xách cặp ra HN xin suốt là không được’

Về đột phá cơ sở hạ tầng, Thủ tướng lưu ý làm sao phải thay đổi: “cứ để địa phương xách cặp ra Hà Nội xin suốt là không được”.

Kết luận hội nghị trực tuyến của Chính phủ với 63 tỉnh, thành sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điểm lại tình hình kinh tế xã hội, đánh giá chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là nỗ lực chung của cả nước, tạo tiền đề để năm 2016 đạt kết quả tốt hơn, cao hơn, vững chắc hơn.

Tuy vậy, Thủ tướng lưu ý những hạn chế, yếu kém phải ra sức khắc phục, không được chủ quan, thỏa mãn.

Chính phủ và chính quyền các cấp phải nỗ lực ra sức phát huy kết quả đạt được, những kinh nghiệm tốt, hiệu quả đạt được trong thời gian qua.

hatinh
Ảnh: VGP

“Các bộ ngành, địa phương phải căn cứ tình hình mới để có chủ trương, giải pháp thích ứng. Tất cả vì lợi ích của nước, của dân”, Thủ tướng nói.

Làm sao cải cách?

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược: cải cách thể chế, đột phá cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực.

Về cải cách thể chế, Thủ tướng yêu cầu từng ngành, địa phương phải có giải pháp, kế hoạch cụ thể, trước hết hoàn thiện thể chế, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường.

“Một dự án nhỏ mà kéo dài mấy trăm ngày thế thì làm sao cải cách. Một mặt, chúng ta quản lý chặt chẽ nhưng phải tạo mọi thuận lợi cho dân, DN trong làm ăn sinh sống, cứ dân giàu nước mạnh”, Thủ tướng lưu ý.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, hàng loạt cải cách vừa qua mới thu hút nhiều nhà đầu tư vào. Nhưng không vì thế thỏa mãn mà phải tiếp tục hoàn thiện thể chế.

Về đột phá cơ sở hạ tầng, Thủ tướng cũng lưu ý làm sao phải thay đổi: “chứ cứ để địa phương xách cặp ra Hà Nội xin suốt là không được đâu!”. Theo Thủ tướng muốn xây dựng hạ tầng đồng bộ phải nhìn lại nguồn lực xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tăng biên chế, nghỉ hưu

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành, địa phương chú tâm đến đẩy mạnh tái cơ cấu nên kinh tế với 3 trọng tâm: tái cơ cấu đầu tư công, tài chính công và DNNN.

“Các đồng chí tăng biên chế quá trời”

Về hiệu quả quản lý, điều hành, Thủ tướng lưu ý thực trạng giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp nhưng không phê duyệt số biên chế cụ thể nên ai muốn tăng lên bao nhiêu thì tăng.

“Xin lỗi các đồng chí, có một số đồng chí sắp nghỉ hưu, các đồng chí tăng lên quá trời, có nơi nghe tăng lên 200”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Dựa trên các chủ trương đã ban hành, Thủ tướng yêu cầu cụ thể hóa thành những kế hoạch, đề án cụ thể. Khâu tổ chức thực hiện phải sâu sát cụ thể.

Thu Hằng – Hồng Nhì/ VNN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP