Kinh tế

Đảm bảo tiến độ Dự án cấp nước cho KKT Vũng Áng

Sáng nay 10/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng. Cùng đi có đại diện một số Sở, ngành liên quan.

Tính đến thời điểm này, ở hạng mục đập Rào Trổ, các đơn vị thi công đã đào đắp được trên 2.410.000/3.900.000 m3 đất, gia cố mái bê tông thượng lưu đạt 4.100/28.000m3. Ở hạng mục tràn xã lũ, hạng mục cống lấy nước dưới thân đập, phần khối lượng đào đất đá móng tràn và phần đắp đất sét hai bên mang cống đã cơ bản hoàn thành.

hatinh24h

Qua kiểm  tra cho thấy: Với khối lượng như hiện nay thì chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vũng Áng đã cơ bản đảm bảo tiến độ thi công. Một số vướng mắc khó khăn đặt ra đó là: Tại khu vực thi công thân đập vẫn còn 2 hộ dân chưa di dời nên chưa thể thi công mặt đập. Tại các bãi vật liệu và khu vực lòng hồ vẫn còn nhiều vướng mắc về mặt bằng.

Theo kế hoạch đến tháng 1/2018 sẽ chặn dòng và cuối năm 2018 sẽ hoàn thành giai đoạn 1 Dự án cấp nước hồ Rào Trổ. Tuy nhiên, do nhu cầu sự dụng nguồn nước của các doanh nghiệp ở Khu kinh tế Vũng Áng chưa tăng cao trong khi nguồn nước hiện tại ở hồ Tàu Voi và hồ Sông Trí vẫn đủ cung cấp trong một vài năm tới nên chủ đầu tư đang trình phương án gia hạn thời gian thi công hồ Rào Trổ. Nếu được UBND tỉnh đồng ý thì sẽ không gây áp lực trong việc giải phóng mặt bằng phần lòng hồ cũng như bố trí vốn để thi công công dự án.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vi thị công, đồng thời yêu cầu các đơn vị phải huy động tối đa thiết bị nhân lực, đảm bảo theo đường găng tiến độ đã được đề ra. Các đơn vị tư vấn giám sát và các ngành liên quan cần tăng cường kiểm tra giám sát đánh giá chất lượng toàn bộ khối lượng đã được thi công, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Về đề xuất gia hạn thời gian thi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh khảo sát lại nhu cầu sử dụng nước của tất cả các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vũng Áng trên cơ sở ký kết hợp đồng kinh tế mua nước với các doanh nghiệp để tính toán cụ thể. Nếu nguồn nước hiện tại đủ để phục vụ thì sẽ đồng ý cho gia hạn thời gian thi công hồ Rào Trổ.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, huyện Kỳ Anh cần tiếp tục kiểm tra rà soát các khu vực còn vướng mắc, từ đó triển khai ngay phương án tháo gỡ để đảm bảo việc thi công. Địa phương phải phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư bố trí sắp xếp nguồn vốn để kịp thời chi trả cho người dân, sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Vũ Bằng

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP