Trong nước

Đại hội XVII Công đoàn Hà Tĩnh thành công tốt đẹp

Sáng nay 15/3, Đại hội XVII Công đoàn Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2013-2018 chính thức khai mạc. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Hoàng Ngọc Thanh dẫn đầu đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam về dự.

Về phía tỉnh ta có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Thường trực HĐND và UBND tỉnh, cùng 248 đại biểu đại diện cho hơn 10 vạn CNVC-LĐ tỉnh nhà.


Trong 5 năm qua, cùng với sự nghiệp đổi mới đất nước và công cuộc phát triển của tỉnh nhà, tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân Hà Tĩnh cũng đã có sự lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt.


Hoạt động của tổ chức công đoàn ngày càng đi vào nề nếp, chiều sâu và hiệu quả. Các cấp công đoàn đã bám sát chương trình phát triển chung của tỉnh, nhiệm vụ của ngành, địa phương và mục tiêu do Đại hội XVI Công đoàn Hà Tĩnh đề ra, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP – AN và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của tỉnh nhà…


Phát huy những kết quả đã được và yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhiệm kỳ 2013 – 2018 này sẽ phấn đấu: 100% CNVCLĐ được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết công đoàn các cấp và mỗi năm bồi dưỡng, giới thiệu 1.500 người vào Đảng.


Phấn đấu phát triển mới 15.000 đoàn viên trong các thành phần kinh tế, phấn đấu ở đâu có người lao động thì ở đó có tổ chức công đoàn; trên 90% CĐCS khu vực HCSN, doanh nghiệp nhà nước đạt vững mạnh (trong đó vững mạnh xuất sắc trên 50%), 70% CĐCS khu vực ngoài nhà nước đạt vững mạnh (trong đó vững mạnh xuất sắc trên 30%); 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vững mạnh, trong đó trên 40% vững mạnh xuất sắc.


Vận động 100% CNVCLĐ tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; mỗi năm hỗ trợ xây dựng 100 nhà Mái ấm Công đoàn cho công nhân và trợ cấp trên 3 ngàn lượt CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hàng năm có trên 9.000 CNVCLĐ có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học các cấp công nhận; trên 85% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp…


Phát biểu chúc mừng tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Hoàng Ngọc Thanh đã bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả đã đạt được và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của tổ chức công đoàn và phong trào công nhân lao động tỉnh nhà trong thời gian qua. Các cấp công đoàn cần nắm bắt tình hình thực tiễn của các địa phương, đơn vị để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ CNVCLĐ.


Sau Đại hội, hoạt động công đoàn cần tập trung tuyên tuyền, phổ biến, triển khai Luật Công đoàn, Luật Lao động Nghị quyết số 20 của BCH Trung ương Đảng (khóa 6) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Tổ chức công đoàn phải quan tâm hơn nữa đến công tác chăm lo đời sống, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Trong quá trình hoạt động cần phối kết hợp để đẩy mạnh việc tổ chức, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tỏ chức công đoàn vững mạnh cần tiếp tục được quan tâm, nhât là khu vực kinh tế ngoài nhà nước…


Đại hội đã bầu ra 39 đồng chí vào Ban Chấp hành, 13 đồng chí vào Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa mới và 9 đại biểu đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh tiếp tục được tin tưởng giao giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; các Phó Chủ tịch gồm các đồng chí: Trần Danh Tương, Dương Thị Hằng và Trần Đắc Hòa.


PV Hà Tĩnh Online đã ghi lại một số hình ảnh đặc sắc tại Đại hội:

Đại hội XVII Công đoàn Hà Tĩnh thành công tốt đẹp

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt trao tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua cho LĐLĐ tỉnh

Đại hội XVII Công đoàn Hà Tĩnh thành công tốt đẹp

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Hoàng Ngọc Thanh trao Cờ đơn vị xuất sắc cho LĐLĐ tỉnh

Đại hội XVII Công đoàn Hà Tĩnh thành công tốt đẹp

Công tác bầu Ban Chấp hành khóa mới được thực hiện nghiêm túc, dân chủ và đúng quy định

Đại hội XVII Công đoàn Hà Tĩnh thành công tốt đẹp

Múa hát mừng Đại hội

Tiến Dũng

Báo Hà Tĩnh

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP