Trong nước

Cử tri đánh giá cao việc điều hành, kết quả phát triển KT-XH của tỉnh

Tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ nhất Kỳ họp thứ 11, chiều nay (18/12), các đại biểu nghe đánh giá kết quả hoạt động của HĐND tỉnh; nghe báo cáo thẩm tra các lĩnh vực của các ban HĐND tỉnh và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cư tri gửi đến kỳ họp. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thị Cẩm Tú điều hành phiên họp.

Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2014, nhiệm vụ năm 2015, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thị Cẩm Tú khẳng định: Thời gian qua, HĐND tỉnh đã bám sát các chủ trương, chính sách, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT- XH tỉnh nhà.

Báo cáo cũng nêu rõ: Cuối năm 2013 và năm 2014, HĐND tỉnh đã tổ chức 3 kỳ họp (trong đó có 1 kỳ họp chuyên đề), ban hành 46 nghị quyết (trong đó có 15 nghị quyết chuyên đề). Nội dung các nghị quyết đã xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp, lộ trình thực hiện cụ thể nên đã và đang đi cuộc sống, khơi dậy được tiềm năng, phát huy lợi thế của địa phương…

Cử tri đánh giá cao việc điều hành, phấn khởi với kết quả KT-XH của tỉnh

Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thị Cẩm Tú báo cáo về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2014, nhiệm vụ năm 2015.

Thực hiện mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, HĐND tỉnh đã bố trí các chương trình các kỳ họp một cách hợp lý, khoa học; dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động thảo luận tại tổ, tại hội trường và chất vấn, trả lời chất vấn. Việc điều hành kỳ họp đảm bảo đúng chương trình, linh hoạt. Hoạt động thảo luận tại tổ và hội trường, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra sôi nổi, dân chủ, tập trung vào những nội dung trọng tâm của Kỳ họp và những vấn đề bức xúc đang được cử tri quan tâm.

Trong năm, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh xử lý 35 vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp do UBND tỉnh trình, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác quản lý, điều hành ở địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại trong quá trình hoạt động như: hoạt động chuẩn bị và tổ chức kỳ họp còn một số hạn chế; kỹ năng tiếp xúc, đối thoại với cử tri của một số đại biểu HĐND tỉnh chưa cao. Số đại biểu tham gia chất vấn còn ít và đang chủ yếu là các đại biểu hoạt động chuyên trách; vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm trong hoạt động chất vấn; nội dung một số câu hỏi chất vấn đại biểu HĐND gửi đến kỳ họp chưa tập trung cao vào những vấn đề nổi cộm, những vấn đề nóng trong thực tiễn mà cử tri quan tâm, băn khoăn; việc tiếp thu và trả lời chất vấn của UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND ở một số nội dung chất vấn chưa đi vào trọng tâm, vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm…

Cử tri đánh giá cao việc điều hành, phấn khởi với kết quả KT-XH của tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trò chuyện với các đại biểu bên lề kỳ họp

Tiếp đó, các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI. Theo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI, toàn tỉnh đã tổ chức được 37 cuộc tiếp xúc cử tri tại 12 huyện, thị, thành phố với hơn 4.200 lượt cử tri tham gia và hơn 400 lượt ý kiến phát biểu. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng tiếp thu, đối thoại, giải trình kịp thời. Có trên 18 nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11 trên các lĩnh vực kinh tế, các chương trình, dự án trọng điểm, lĩnh vực văn hóa, xã hội, nội chính và cải cách hành chính.

Cụ thể, về lĩnh vực kinh tế, cử tri toàn tỉnh đề nghị đầu tư xây dựng bộ giống cây, giống con chủ lực, có chất lượng cung ứng cho bà con nông dân yên tâm sản xuất và chăn nuôi; tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tích cực, chủ động phối hợp với các địa phương để điều hành nước hợp lý đảm bảo phục vụ sản xuất. Rà soát xử lý các tồn tại trong quản lý để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án giao đất, giao rừng… Do điều kiện nguồn thu ngân sách ở cấp huyện, đặc biệt là ở cấp xã rất khó khăn, đề nghị tỉnh nghiên cứu bố trí tăng nguồn vốn hỗ trợ để thực hiện việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng…

Cử tri đánh giá cao việc điều hành, phấn khởi với kết quả KT-XH của tỉnh

Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành y tế tăng cường kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ nâng cao tinh thần, trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong khám và chữa bệnh; tăng cường quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc dạy và học để đảm bảo chất lượng về giáo dục, nhất là hiện nay đang thực hiện việc đánh giá học sinh các cấp theo chủ trương mới; quan tâm đầu tư trùng tu, nâng cấp như di tích lịch sử văn hóa đã xuống cấp nghiêm trọng…

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị HĐND chỉ đạo các sở, ngành địa phương liên quan có giải pháp ngăn ngừa và xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, các tệ nạn xã hội có nguy cơ tiềm ẩn lớn.

Nhiều cử tri cho rằng, một số ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp đã được UBND tỉnh trả lời. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện của các cơ quan, ban, ngành chức năng còn chậm, hiệu quả chưa cao, nhiều vấn đề thực sự cấp thiết nên cử tri tiếp tục kiến nghị. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp và đề nghị UBND tỉnh tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo và đôn đốc thực hiện.

Tại phiên làm việc chiều nay, các đại biểu cũng nghe Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền. Báo cáo nêu rõ: Với những kết quả kinh tế – xã hội nổi bật trong năm 2014, cử tri và nhân dân nhất trí cao với phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng tinh gọn, hiệu quả của thường vụ, cấp ủy và của UBND tỉnh; sự vui mừng, phấn khởi của cử tri và nhân dân được thể hiện sinh động nhất thông qua Ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở trên 2.100 khu dân cư trong toàn tỉnh.

Cử tri đánh giá cao việc điều hành, phấn khởi với kết quả KT-XH của tỉnh

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền, trong đó nhấn mạnh: với những kết quả kinh tế – xã hội nổi bật trong năm 2014, cử tri và nhân dân nhất trí cao với phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng tinh gọn, hiệu quả của thường vụ, cấp ủy và của UBND tỉnh

Bên cạnh ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được, cử tri và nhân dân có ý kiến mong muốn tỉnh cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung kích thích, hỗ trợ phát triển sản xuất, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu đầu tư công, đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển, hoàn thiện dần cơ chế xã hội hóa đầu tư; chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nghị quyết của HĐND tỉnh và các chương trình, đề án của UBND tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới; tổng kết và nhân rộng việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; đảm bảo tình hình an ninh trật tự; quan tâm tốt hơn đến đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Cử tri và nhân dân hoan nghênh UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan đã xem xét, giải quyết, trả lời rõ, kịp thời về 47 vấn đề mà cử tri và nhân dân đã kiến nghị tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVI. Điều đó vừa thể hiện sự tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu vừa thực hiện đúng phương châm: Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin.

Cũng trong phiên làm việc chiều nay, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y trình bày ”Tờ trình dự thảo nghị quyết một số giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND các cấp tỉnh Hà Tĩnh”; nghe các ban HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra trên các lĩnh vực và thẩm tra các tờ trình; nghe HĐND tỉnh trình bày các báo cáo giám sát các chuyên đề: ”Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2013”, “Tình hình thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí”.

Ngày mai (19/12), Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI tiếp tục với các phiên thảo luận tại tổ và tại hội trường. Báo Hà Tĩnh điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về nội dung chương trình nghị sự tại kỳ họp.

Nhóm PV Kinh tế

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP