Trong nước

Chú trọng phát triển sản phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị kinh tế cao

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Thời gian tới, yêu cầu các địa phương tiếp tục chú trọng phát triển sản phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị có hiệu quả kinh tế cao và bền vững

Sáng 24/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về triển khai đề án sản xuất nông nghiệp và vụ xuân 2015; các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Chú trọng phát triển sản phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị kinh tế cao

Năm 2014, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 10.472 tỷ đồng, bằng 98,7% kế hoạch, tăng 4,34 % so với năm 2013. Các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực đạt kết quả cao.

Tái cơ cấu đàn lợn giống được thực hiện theo hướng tạo dòng sản phẩm đồng nhất, chất lượng cao, áp dụng công nghệ nuôi tiến tiến gắn với thương hiệu.

Mô hình sản xuất bò thịt Charolaise liên kết theo chuỗi với Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh; chăn nuôi bò sữa liên kết với Công ty CP Sữa Việt Nam bước đầu thành công.

Tôm nuôi phát triển nhanh diện tích thâm canh, đảm bảo an toàn sinh học. Rau – củ – quả đạt hiệu quả kinh tế cao với giá trị thu nhập đạt 75 – 120 triệu đồng/ha.

Nhiều tiến bộ KHKT mới được chuyển giao, góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, đáp ứng cơ bản sản xuất và tiêu dùng. Các hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất bám sát đề án sản xuất, kịp thời về số lượng và đảm bảo chất lượng.

Sở NN&PTNT đề ra định hướng sản xuất năm 2015 với 6 nhóm giải pháp: đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; chuyển đổi mùa vụ, cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, liên kết; phát triển kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh công tác khuyến nông; phát triển thị trường tiêu thụ; tăng cường quản lý nhà nước và ưu tiên nguồn vốn thỏa đáng thực hiện các chương trình, dự án.

Tại hội nghị, ngành NN&PTNT thông qua báo cáo đề án sản xuất vụ xuân 2015 theo quan điểm chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Trong đó, lúa cơ cấu sử dụng giống lúa ngắn ngày, 10% xuân trung và 90% xuân muộn; phát triển diện tích rau, củ, quả công nghệ cao; phát triển loại vật nuôi chủ lực theo lợi thế vùng.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định: Sản xuất nông nghiệp năm 2014 đạt kết quả khá toàn diện, hình thành được các mô hình sản xuất từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn theo chuỗi giá trị có hiệu quả kinh tế cao và bền vững.

Tuy nhiên, sự chuyển biến về tái cơ cấu nông nghiệp chưa rõ rệt, không đồng đều; một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, chưa khai thác hết lợi thế để phát triển các sản phẩm chủ lực.

Thời gian tới, yêu cầu các địa phương tiếp tục chú trọng phát triển sản phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị; khuyến khích doanh nghiệp tham gia với vai trò “đầu kéo” tại địa phương, trong đó, ưu tiên số 1 là: giống, tổ chức sản xuất gắn với chuỗi và tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, cần tập trung cao cho xây dựng NTM, đặc biệt là các xã về đích năm 2014; tăng cường quản lý nhà nước, quan tâm vấn đề giao đất giao rừng, PCLB; chuẩn bị thực hiện sản xuất vụ xuân 2015 đúng kế hoạch.

Nguyễn Oanh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP