Trong nước

Can Lộc, kiểm điểm cá nhân Ủy viên BCH Đảng bộ

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Huyện ủy Can Lộc về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hàng năm đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa tổ chức kiểm điểm cá nhân đối với các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Để việc kiểm điểm đảm bảo được mục đích, yêu cầu đề ra, các ủy viên Ban Chấp hành được chia ra làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm cấp ủy viên khối Đảng, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể; nhóm thứ hai gồm cấp ủy viên khối kinh tế, nội chính; nhóm ba là cấp ủy viên khối văn hóa – xã hội. Với mỗi nhóm kiểm điểm, phân công 01 đồng chí Thường trực Huyện ủy chỉ đạo; 01 đồng chí Ủy viên Thường vụ, Trưởng khối chủ trì kiểm điểm và các các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ được mời tham gia.

Upload

Nhóm kiểm điểm cấp ủy viên BCH khối văn hóa – xã hội

Việc kiểm điểm được diễn ra trong thời gian một buổi, đảm bảo nội dung, trình tự và phương pháp kiểm điểm. Với tinh thần tập trung dân chủ, phát huy ý thức trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình, các ủy viên BCH đã nghiêm túc tự kiểm điểm trước tập thể BCH trên các nội dung theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Coi trọng nội dung kiểm điểm về ý thức phục tùng tổ chức kỷ luật; tinh thần, thái độ, trách nhiệm đối với công việc được giao. Đặc biệt là kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết; thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Về tham gia cùng tập thể lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tu dưỡng đạo đức, lối sống; ý thức nêu gương của bản thân và gia đình…

Sau phần tự kiểm điểm của cá nhân Cấp ủy viên, các thành viên tham gia dự đã đóng góp ý kiến trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, chân thành, khách quan với ý thức xây dựng. Thông qua góp ý kiểm điểm, giúp đồng chí mình nhìn rõ những ưu điểm để phát huy, tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục.

Upload

BCH bỏ phiếu phân loại cấp ủy viên năm 2014

Sau phần kiểm điểm theo tổ, Ban Chấp hành đã họp, nghe thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tại Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện; đồng thời bỏ phiếu phân loại cấp ủy viên năm 2014.

Upload

Đồng chí Võ Hồng Hải, Bí thư Huyện ủy đánh giá, kết luận kiểm điểm BCH

Bích Liên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP