Trong nước

Can Lộc: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 4

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vừa tổ chức hội nghị lần thứ 4 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015; triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2016. Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

hatinh

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2015, bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành và thực hiện có hiệu quả nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ KT – XH, quân sự địa phương và an  ninh trật tự, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, hạ tầng kỹ thuật được tăng cường. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 4.909 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực đạt 98.526 tấn, tăng 1.645 tấn so với năm 2014.  Toàn huyện có thêm 67 tiêu chí NTM, 03 xã về đích NTM, các xã còn lại cơ bản đạt 10 tiêu chí. Thu ngân sách ước đạt 115 tỷ đồng, đạt 109,5% kế hoạch tỉnh giao, gần 96% kế hoạch huyện giao. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, có thêm 58 thôn, khối phố văn hóa, nâng tổng số thôn, khối phố văn hóa lên 117/212 (chiếm 55,2%), tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 82%; giáo dục tiếp tục giữ vị trí tốp đầu của giáo dục Hà Tĩnh, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; công tác chăm sóc SKND, Dân số – KHHGĐ; đền ơn đáp nghĩa, thực hiện các chính sách an sinh xã hội được quan tâm. An ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường; đã thực hiện tốt việc triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Toàn huyện kết nạp thêm được 230 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 236 trường hợp; tặng Huy hiệu Đảng cho 435 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đã góp phần vào giữ gìn kỷ cương, kỷ luật Đảng. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị từ huyện đến cơ sở.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Hồng Hải, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Ban Chấp hành Đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời nhấn mạnh một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, đó là: Có 2 – 3 xã về đích NTM; xây dựng 1 – 2 xã chuẩn NTM kiểu mẫu; triển khai tiêu chí huyện NTM; tập trung chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử HĐND các cấp gắn với kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ; đổi mới công tác tư tưởng, đặc biệt là công tác dân vận vùng đồng bào có đạo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính…Trước mắt, chỉ đạo tổ chức tốt kỳ họp HĐND cuối năm gắn với tổng kết xây dựng Đảng ở các địa phương, đơn vị; phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./.

Bích Liên/ Can Lộc

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP