Giáo dục

Cách điều chỉnh nguyện vọng vào các trường Công an chuẩn nhất

Điều chỉnh nguyện vọng vào các trường Công an nhân dân, thí sinh phải lưu ý làm đúng theo mẫu của bộ Công an và trên cổng thông tin của bộ GD&ĐT.

5 trường hợp được điều chỉnh

Thượng úy Nguyễn Mạnh Tuấn (Thư ký hội đồng Tuyển sinh Tổng cục Chính trị Công an nhân dân - bộ Công an) cho biết: “Đối với các thí sinh đăng ký vào các trường Công an, sau khi có điểm thi, các em được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, từ tổ hợp này sang tổ hợp khác, từ ngành này sang ngành khác, từ trường này sang trường khác với các ngành Công an”.

Thí sinh thực hiện sai quy trình sẽ không được chấp nhận.

Đối với thí sinh đăng ký vào hệ chính quy thuộc biên chế của lực lượng CAND: Thí sinh đạt sơ tuyển vào các trường CAND đã nộp hồ sơ xét tuyển về trường CAND vẫn có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, cụ thể:

Trường hợp 1: Thí sinh đạt sơ tuyển nộp hồ sơ xét tuyển về trường CAND, nếu không muốn xét tuyển vào trường CAND thì có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ra các trường ngoài ngành (điều chỉnh trường ngoài ngành thành nguyện vọng 1).

Trường hợp 2: Thí sinh đạt sơ tuyển nộp hồ sơ xét tuyển về trường CAND có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển giữa các tổ hợp trong một trường. Ví dụ: Lúc đầu, thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp A01 của học viện ANND sau khi có điểm. Trong thời gian điều chỉnh, thí sinh có thể chuyển nguyện vọng đăng ký xét tuyển sang tổ hợp D01 của Học viện.

Trường hợp 3: Thí sinh đạt sơ tuyển nộp hồ sơ xét tuyển về trường CAND có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển giữa ngành trong một trường đối với trường nhiều ngành. Ví dụ: Lúc đầu, thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp A01 ngành An toàn thông tin (52480202) của học viện ANND sau khi có điểm. Trong thời gian điều chỉnh, thí sinh có thể chuyển nguyện vọng đăng ký xét tuyển sang tổ hợp A01 hoặc tổ hợp C03 hoặc tổ hợp D01 của ngành Nghiệp vụ An ninh (52860100) của Học viện.

Trường hợp 4: Thí sinh đạt sơ tuyển nộp hồ sơ xét tuyển về trường CAND có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển giữa các trường trong khối các trường CAND theo phân vùng tuyển sinh (phía Bắc và phía Nam).

Ví dụ: Lúc đầu, thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp A01 ngành Nghiệp vụ An ninh (52860100) của học viện ANND sau khi có điểm. Trong thời gian điều chỉnh, thí sinh có thể chuyển nguyện vọng đăng ký xét tuyển sang tổ hợp khác, ngành khác tại học viện CSND, trường đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND, học viện Chính trị CAND, trường đại học PCCC.

Trường hợp 5: Thí sinh đã đạt sơ tuyển vào các trường CAND đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đào tạo theo chỉ tiêu của bộ Công an nhưng chưa đăng ký xét tuyển vào trường trên Cổng thông tin hoặc đăng ký nhưng ở thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 2 trở đi. Nếu có nguyện vọng chính thức xét tuyển vào trường CAND thì phải tiến hành điều chỉnh, nguyện vọng đó phải ở thứ tự nguyện vọng 1.

Thủ tục, hồ sơ điều chỉnh nguyện vọng

Theo hướng dẫn của hội đồng Tuyển sinh Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, việc điều chỉnh nguyện vọng với trường hợp thí sinh đã qua sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường công an, nay muốn chuyển nguyện vọng 1 ra các trường ngoài ngành, sẽ thực hiện theo quy định của bộ GD&ĐT.

Phiếu điều chỉnh nguyện vọng vào ngành Công an nhân dân.

Riêng với thí sinh muốn điều chỉnh giữa các ngành, tổ hợp, các trường trong khối trường công an sẽ phải thực hiện theo quy trình riêng do Tổng cục Chính trị Công an nhân dân quy định.

Theo đó, thí sinh sẽ phải khai phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển theo mẫu của bộ Công an từ ngày 7/7 – 18/7 nộp đơn vị sơ tuyển, đồng thời thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng theo quy định của bộ GDĐT như trên.

Hội đồng Tuyển sinh Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đặc biệt lưu ý thí sinh có nguyện vọng xét tuyển chính thức vào trường CAND (theo chỉ tiêu đào tạo cho bộ Công an) thì nguyện vọng đó phải ở thứ tự nguyện vọng 1.

Thí sinh thực hiện sai quy trình sẽ không được chấp nhận.

Tác giả: Công Luân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP