Giáo dục

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 770/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước (GSNN).

Theo quyết định này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng GSNN nhiệm kỳ 2018-2023. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/5 và thay thế khoản 1, Điều 2 Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 24/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng GSNN nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS, Chủ tịch Hội đồng GSNN là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Nhiệm kỳ của Hội đồng GSNN là 5 năm. Thành viên Hội đồng GSNN tham gia không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký làm việc theo chế độ chuyên trách.


Tác giả: HT

Nguồn tin: cand.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP