Trong nước

Bổ nhiệm ủy viên Hội đồng giáo sư nhà nước, Hội đồng giáo sư ngành

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa ký quyết định việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 và Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2019.

Trước đó, theo Quyết định số 1814 của Thủ tướng về việc thành lập Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023, GS. TS. Phùng Xuân Nhạ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng.

Theo các quyết định vừa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng giáo sư nhà nước ký, nhiệm vụ và quyền hạn của các Ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 04 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng giáo sư cơ sở.
28 ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, cũng là Chủ tịch 28 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành.

Đối với Hội đồng giáo sư ngành/liên ngành, các thành viên được tuyển chọn theo tiêu chí mới của Quy chế Hội đồng giáo sư nhà nước mà Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng ký.

Cụ thể, Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành có từ 7-15 thành viên, bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các ủy viên do Hội đồng giáo sư nhà nước quyết định thành lập và bổ nhiệm căn cứ theo yêu cầu bổ nhiệm hằng năm.

Năm 2019, vẫn giữ nguyên 28 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành với tổng số thành viên hội đồng là 276 người, giảm nhiều so với nhiệm kỳ 2014-2019 là 330 người.

Trong tổng số 276 thành viên Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm nay có 162 người (chiếm 58,7%) đã tham gia nhiệm kỳ 2014-2019 vẫn tiếp tục tham gia Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm nay. Như vậy, có 114 thành viên lần đầu tiên tham gia hội đồng giáo sư ngành, liên ngành.

Số thành viên có chức danh GS là 256 chiếm tỉ lệ 92,75%, số thành viên có chức danh PGS là 20, chiếm 7,25%.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP